Hoppa över menyer

Psykoarbetsgruppen i Åbo

​Kontaktuppgifter

Telefon

02 314 5159

Adress

Tranbacksgatan 4
hus 38 B, 2. våning
20700 Åbo (karta)

Öppettider

Mån–tors kl. 8–15.30
Fre kl. 8–15

Hus 38.

Psykoarbetsgruppen i Åbo

Psykoarbetsgruppen i Åbo omfattar personer i åldern 18–69 år som företrädesvis bor i Åbo. Psykossymtom eller psykossjukdom kan vara intagningsorsaken.

Vi tar emot patienter på remiss av läkare. Under vården undersöker vi patientens psykiska och fysiska mående och utreder livssituationen. Under terapiförhandlingarna kommer vi tillsammans med patienten överens om lämpliga individuella behandlingsmetoder. Patientens släktingar och närstående får gärna vara med om att planera och förverkliga behandlingen. En multiprofessionell arbetsgrupp utverkar behandlingen. Arbetsgruppen består av läkare, vårdpersonal, psykolog, socialarbetare, ergoterapeut, sysselsättningsledare, fysioterapeut och idrottsinstruktör.

Behandlingsmetoderna omfattar arbete med egenvårdare, medicinering, aktiviteter för individen och familjen samt gruppaktiviteter för att förbättra patientens funktionsförmåga och livskontroll, hembesök och nätverksmöten. Vid behov kan terapin kompletteras med socialservice, psykologiska utredningar, ergoterapi eller psykofysisk fysioterapi. Vi erbjuder också servicehandledning och stöd för planering av utbildning och sysselsättning. Vid behov samarbetar vi med primärhälsovården, student- och företagshälsovården, socialförvaltningen och tredje sektorn.

Bra att veta

Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet och förbättrar kvaliteten. Du kan ge oss respons gällande din vård.

Psykporten.fi, som finns under Hälsobyn.fi, är en webbaserad tjänst som sakkunniga och patienter inom specialsjukvården har utvecklat. På Psykportens sidor hittar du ytterligare information om psykos.

Mina Kanta-sidorna hittar du dina egna hälsouppgifter och recept.

Päivitetty: 15.7.2021 10:09