Hoppa över menyer

Psykosarbetsgruppen för intensiv öppenvård

Kontaktuppgifter

Telefon

02 314 5454

Adress

Tranbacksgatan 4
Hus 38, A-vingen, vån. 1
20700 Åbo (karta)

Öppettider

Mån-fre kl. 8–21
Veckoslut kl. 11–20

Psykosarbetsgruppen för intensiv öppenvård

Den intensiva öppenvården för behandling av psykos är i huvudsak avsedd för åbobor i åldern 18–69 år som sedan tidigare har vårdförhållande med Åucs Psykiatri och dess psykosgrupper i Åbo. Avsikten med intensifierad öppenvård är att stöda pågående psykiatrisk specialsjukvård.

Patienterna når oss genom de nämnda arbetsgrupperna. Vi deltar i planeringen av patientens terapi i samarbete med arbetsgrupperna. Under terapiförhandlingarna kommer vi tillsammans med patienten överens om lämpliga individuella behandlingsmetoder. Patientens släktingar och närstående får gärna vara med om att planera och förverkliga behandlingen.

Arbetsgruppens behandlingsmetoder omfattar hembesök, uppföljning av medicineringen, aktiviteter för individen och familjen för att förbättra patientens funktionsförmåga och livskontroll och annan social rehabilitering.

Bra att veta

Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet och förbättrar kvaliteten. Du kan ge oss respons gällande din vård.

Psykporten.fi, som finns under Hälsobyn.fi, är en webbaserad tjänst som sakkunniga och patienter inom specialsjukvården har utvecklat. På Psykportens sidor hittar du ytterligare information om psykos.

Mina Kanta-sidorna hittar du dina egna hälsouppgifter och recept.

Päivitetty: 15.7.2021 10:13