Hoppa över menyer

Ätstörningsenheten

Kontaktuppgifter

Telefon

02 313 7743

Adress

Eurocity, C-trappa, 4. våning
Joukahainengatan 1, Åbo (karta)

Öppettider

Mån–tors kl. 8–15
Fre kl. 8–14

Postadress

Syömishäiriöyksikkö
PL 52, 20521 Turku

Ätstörningsenheten

Vid ätstörningsenheten vårdas patienter över 13 år. Någon övre åldersgräns finns inte. Ätstörningarna är tillstånd som kännetecknas av så kraftigt avvikande inställning till mat, kroppsvikt och kroppsuppfattning att den utgör ett hot mot patientens hälsa eller funktionsförmåga. De vanligaste ätstörningarna är självsvält (anorexi), hetsätande (bulimi) och hetsätningsstörning (binge eating disorder, BED).

Vårdperioderna vid ätstörningsenheten är i regel korta. Vården är mest intensiv i början av sjukdomen. Målsättningen för behandlingen är att få ätstörningen under kontroll, att korrigera patientens näringssituation och att uppgöra en plan för fortsatt stöd och vård.

Ätstörningsenheten erbjuder också konsultationstjänster:

  • Konsultationsbesök för patienter vars vårdansvar ligger på annat håll. Under dessa konsultationsbesök beledsagas patienten av en anställd vid den remitterande enheten som ansvarar för patientens vård och vårdsansvaret bibehålls där.

  • Vardagar klockan 8–15 svarar man på telefonnummer 02 313 7743 på konsultationer. Sådana telefonkonsultationer lämpar sig bl.a. för att utreda hur vården för en patient ordnas eller huruvida kriterierna för remittering fylls.

  • Papperskonsultationerna görs via det elektroniska remissystemet.

Mer information:

Ätstörningar (Psykporten.fi)

God medicinsk praxis ätstörningar


Päivitetty: 17.11.2022 13:20