Hoppa över menyer

Geropsykiatriska arbetsgruppen

​Kontaktuppgifter

>Telefon

02 314 5497

Adress

Luolavuorivägen 2
Hus 6, D-vingen
20700 Åbo (karta)

Öppettider

Mån–Fre klo 8–15

Geropsykiatriska arbetsgruppen

Våra patienter är i allmänhet över 70 år gamla.

Vi tar emot patienter på remiss av läkare.

De vanligaste orsakerna till vårdbehov är:

  • Svår depression eller ångest
  • Bipolär sjukdom
  • Psykotiska störningar, bl.a. vanföreställningssyndrom
  • Psykiatriska symtom i anknytning till minnessjukdomar och missbruksproblem.

Den geropsykiatriska arbetsgruppen arbetar under tjänstetid. Arbetsgruppens arbetsmetoder omfattar konsultationer, poliklinisk mottagningsverksamhet, grupper och, vid behov, hembesök. Vårdperioderna är tidsbegränsade och följer en uppgjord vårdplan.

Päivitetty: 14.7.2021 14:23