Hoppa över menyer

Geropsykiatrisk avdelning V1

​Kontaktuppgifter

Telefon

02 314 5516

Adress

Kommunalsjukhusvägen 20,

hus 4, A, 3. våning

20700 Åbo (karta)

Besökstid

varje dag klo 14 .00–18.30

Geropsykiatrisk avdelning V1

​Våra patienter är i allmänhet över 70 år gamla.

Vi tar emot patienter på remiss av läkare.

Psykiatrisk avdelningsvård blir aktuell då resurserna inom öppna vården inte räcker till och patienten inte kan fungera och klara sig i vardagen på grund av psykiska skäl.

De vanligaste orsakerna till vårdbehov är:

  • Svår depression eller ångest
  • Bipolär sjukdom
  • Psykotiska störningar, bl.a. vanföreställningssyndrom
  • Psykiatriska symtom i anknytning till minnessjukdomar och missbruksproblem.
Päivitetty: 23.6.2021 13:34