Hoppa över menyer

 Kirurgiska avdelningen

​Kontaktuppgifter

Besöksadress

Salo kretssjukhus
vårdavdelning 3
Huvudingången, våning 3
Sairaalantie 9, Salo

Telefon

02 314 4350

 Kirurgiska avdelningen

  • Till patienten
  • Mer information

Sjukskötare på kirurgiska avdelningen.

Till kirurgiska enheten hör en vårdavdelning, kirurgiska polikliniken, fysiatriska polikliniken och polikliniken för cancersjukdomar.

På vårdavdelningen tar vi hand om

  • gastrokirurgiska patienter (bukområdet)
  • urologiska patienter (urinvägarna)
  • ortopediska patienter (skelett, ledsenor)
  • traumatologiska patienter (olycksfall).

Därtill tar vi hand om den fortsatta vården av andra sjukhus  

  • neurokirurgiska patienter (operationer på huvudets område)
  • blodkirurgiska patienter
  • plastikkirurgiska patienter.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. Vi behandlar även jourpatienter.

För vård på avdelningen debiteras vårddagsavgift. För besöket debiteras poliklinikavgift. Se patientavgifter.

Besökstider

Mån-sön kl. 14-18.30.

Vi önskar att anhöriga tar i beaktande förutom sin egen närstående även andra patienter som kan få symtom av doftande blommor och andra starka dofter.

 ‭(Dold)‬ Vård och undersökningar

 

 

​På vår avdelning finns enkelrum, dubbelrum och fyra personers rum för patienterna.  Patienterna placeras i rum enligt individuella behov samt behov i samband med sjukdomen.

Patienten har ett personligt låsbart skåp, där saker och kläder kan förvaras. Vi önskar dock att inga värdesaker tas med till sjukhuset.

Patienterna har ett rum där de kan läsa dagens tidningar eller se på TV.

Det är tillåtet att använda mobiltelefon på avdelningen.

Det finns ingen internetförbindelse för patienter. Patienterna kan ta med sig mobilapparat, såsom surfplatta.

Särdrag i vårdarbetet

Vi prioriterar handhygien och patientsäkerhet.

Vi har utvecklat leiko-verksamheten (leikkaukseen kotoa, dvs. till operation hemifrån). Väntetiderna på sjukhuset har förkortats genom att man lagt om ankomsttiderna.

På vår avdelning har vi en rehabiliterande arbetsinställning.

Ansvarspersoner

Överläkare Saku Mäkelä
Avdelningsskötare Päivi Alarakkola

Päivitetty: 20.11.2020 08:56