Hoppa över menyer

 Polikliniken för läkemedelsbehandling

​Kontaktuppgifter

Adress

Salo kretssjukhus
Huvudingången, vån. 2
Sairaalantie 9, Salo

Telefon

02 314 4843 och
02 314 4850
polikliniken för medicinsk behandling

02 314 4843 tidsbeställning

Fax

02 314 4389

Postadress

Sairaalantie 9, 24130 Salo

 Polikliniken för läkemedelsbehandling

  • Till patienten
  • Mer information


 

Vi ger våra patienter läkemedelsbehandling. Läkemedelsbehandlingarna kan vara

  • infusioner, alltså läkemedel som ges direkt i blodkärl
  • injektioner, alltså läkemedel som injiceras.

Vi ger även röda blodkroppar via dropp samt utför små åtgärder, såsom sköljning av infusionsport.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare.

Avgifter som debiteras av patienter:

  • poliklinikavgift
  • avgift för vård i serie
  • vårddagsavgift, ifall du behöver stanna på sjukhuset över natten.

Se patientavgifter.

 ‭(Dold)‬ Vård och undersökningar

 

 

​Ansvarspersoner

Specialistläkare Johanna Päivärinta
Sjukskötare Minna Ahlfors, tfn 02 314 4843

Päivitetty: 26.2.2021 13:32