Hoppa över menyer

 Enheten för barn- och öronsjukdomar

​Kontaktuppgifter

Adress

Salo kretssjukhus
Huvudingången, vån. 2
Sairaalantie 9, Salo

Telefon

02 314 4325 kansliet

02 314 4813 avdelningsskötare

02 314 4326 avdelningssekreteraren

Fax

02 314 4539

Postadress

Sairaalantie 9, 24130 Salo

 Enheten för barn- och öronsjukdomar

  • Till patienten
  • Mer information


Vi ger vård åt barn upp till 18 års ålder i en trygg och stimulerande omgivning med beaktande av hela familjen.

På vår avdelning vårdas även patienter i alla åldrar med öron-, näs- eller halssjukdom.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. Vi ger även vård åt patienter som kommer via jouren.

För vård på avdelningen debiteras vårddagsavgift. För dagkirurgiska åtgärder debiteras dagkirurgisk avgift. Se patientavgifter.

Besök

Barnets föräldrar får fritt besöka sitt barn, övriga besökare kan komma kl. 14.00-18.30.

 ‭(Dold)‬ Vård och undersökningar

 

 

​På vår vårdavdelning finns åtta patientplatser för barnsjukdomar och sex patientplatser för dagkirurgin.

Vi strävar efter att ge barn enkelrum. En av föräldrarna kan övernatta i samma rum med barnet.

På vår avdelning strävar vi efter att förverkliga principen att få egenvårdare samt familjecentrerad vård. Det är viktigt att föräldrarna är med. De kan vara med sitt barn på avdelningen dygnet runt.

Ansvarspersoner

Överläkare Anne Kinnala
Avdelningsskötare Soili Kirjonen

Päivitetty: 20.11.2020 08:56