Hoppa över menyer

 Övervakningsenheten

Kontaktuppgifter

Adress

Salo kretssjukhus
Huvudingången, vån. 4
Sairaalantie 9, Salo

Telefon

02 314 4550

Fax

02 314 4389

Postadress

Sairaalantie 9, 24130 Salo​

 Övervakningsenheten

  • Till patienten
  • Mer information

Vi ger huvudsakligen vård åt patienter som kommer från akuten med internmedicinska besvär.  De sjukdomar som vi vanligen behandlar är

  • hjärtinfarkt
  • rytmrubbning
  • infektioner
  • hjärtinsufficiens
  • förgiftningar.

Till övervakningsenheten kommer från kirurgiska avdelningen och uppvakningsenheten även patienter som är i dåligt tillstånd efter operation.

Vi utför överenskomna och på förhand planerad svängning av hjärtrytm för förmaksflimmerpatienter som kommer på remiss.

Övervakningsenheten är en jouravdelning och är alltid öppen. Vi tar även emot patienter under kvälls- och nattetid.

 ‭(Dold)‬ Vård och undersökningar

 

 

​Övervakningen finns i nybygget, på samma våning som internmedicinska vårdavdelningen.

Vi har ett stort, gemensamt och öppet utrymme, där patientplatserna separerats med förhängen, samt två isoleringsrum. I isoleringsrummen finns egen toalett och dusch.

Patienternas saker förvaras i låsbara skåp. Du får använda din egen mobiltelefon, förutsatt att det inte stör de andra patienterna. Vi har även en patienttelefon som du kan använda.

För besökare finns anhörigas rum, där det finns egen toalett och möjlighet att koka kaffe.

Ansvarspersoner

Ansvarig läkare, avdelningsläkare Anja Toljamo
Ansvarig skötare, biträdande avdelningsskötare Johanna Välikangas, tfn 02 314 4550

Päivitetty: 20.11.2020 08:56