Hoppa över menyer

 Operationsavdelningen

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åbolands sjukhus
Kaskisgatan 13, Åbo

Öppettider

Mån–fre kl. 8–17

Telefon

02 314 6288 uppvakningsenheten

Fax

02 314 6100

Postadress

Kaskisgatan 13

20700 ÅBO

 Operationsavdelningen

  • Till patienten
  • Mer information

Operationsavdelningen.

Vi utför elektiva, på förhand planerade operationer inom flera specialiteter. Vi har ingen jourverksamhet.

Alla våra operationer är dagkirurgiska. Patienterna hemförlovas på operationsdagen. Vi betjänar patienter på finska och på svenska.

Skötarnas kontaktuppgifter

Operationskoordinator, Piia Sandelin tel 02 314 6228

Till studerande

Vi introducerar och lär sjukvårdsstuderande att fungera som anestesi-, instrument-, cirkulerande och uppvaksskötare samt hela perioperativa vårdprocessen.

Studerandes processbeskrivning (finska) 

Sjukskötare på operationsavdelningen 

Anestesiform väljs utgående från åtgärden, med beaktande av patientens önskemål.

Våra utrymmen

På vår avdelning finns fyra operationssalar.

Ansvarspersoner

Överläkare Carl-Olof Pirttikangas
Avdelningsskötare Ann-Marie Rautoma

Päivitetty: 8.7.2020 08:35