Hoppa över menyer

 Internmedicinska avdelningen (tillfälligt stängd 23.8-31.12.2022)

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åbolands sjukhus
Huvudingång, våning 2.
Kaskisgatan 13, Åbo

Öppettider

Mån-sön kl. 7-24.

Telefon

02 314 6270

Fax

02 314 6100

Postadress

Kaskisgatan 13

20700 ÅBO

 Internmedicinska avdelningen (tillfälligt stängd 23.8-31.12.2022)

  • Till patienten
  • Mer information

Sjukskötare med patient på internmedicinska avdelningen.

Åbolands sjukhus bäddavdelning erbjuder vård inom inremedicin. Patienterna kommer till avdelningen för undersökningar och vård med en remiss. Åucs inremedicinska avdelningar och samjouren remitterar också patienter till fortsatt vård på Åbolands bäddavdelning.

Vårddygnsavgift uppbärs för bäddavdelningsvården. Vårddygnsräkning skickas till hemadressen efter vårdperioden

Besökstider

Besökstiden på avdelningen är kl. 13–19 alla dagar.

Vård och undersökningar

Avdelningsöverläkaren och specialiserande läkaren är ansvariga för vården. Vårdpersonalens närförman, avdelningsskötaren ansvarar för organiseringen av vardagen i vårdarbetet. Vård- och undersökningsbeslut baseras på vetenskapligt bevisad kunskap och sjukvårdsdistriktets linjeringar.

Utrymmen

På avdelningen finns 18 bäddplatser. Patientrummen är av olika storlekar från enkelrum till sex personers rum. Patienterna placeras i rummen utifrån patienternas behov i enlighet med personalens bedömning. 

Studerande

Undervisning och vägledning i modul

På Åbolands sjukhus bäddavdelning handleds skötarstuderande i moduler. I modularbete tar du ansvar för ditt lärande och arbete som en skötare i en grupp. Studerandegruppen ansvarar för en liten patientgrupp tillsammans med en gemensam ansvarig handledare, som varierar enligt personalens arbetslista. För varje studerande utnämns dessutom en skötare som deltar i utvärderingen. Under praktikperiodens första dag får gruppen gemensamt heltäckande information om avdelningen och om modularbetet.

Sjukskötarstuderande ska ha grundvårdskursen färdig före praktikperioden på Åbolands sjukhus bäddavdelning för att kunna koncentrera sig på de mer utmanande uppgifter, som avdelningen kan erbjuda.

Verksamheten på Åbolands sjukhus är tvåspråkig och därför förväntas också studerande ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i både finska och svenska. Före praktikperioden lönar det sig att repetera vården av inremedicinska patienter och inremedicinska sjukdomars fysiologi.

Sjukskötarstuderande bokar sina praktikplatser via Jobiili. CV ska vara uppdaterat före praktikperioden inleds. Studerande som bokat praktikplatser via Jobiili får ytterligare information om sin praktikperiod via e-posten. Andra studerande ombes kontakta avdelningen före praktikperiodens början.

Ansvarspersoner

Ansvarig läkare Ilkka Kari

Tf. avdelningsskötare Hanna Valkeapää, tfn 02 314 6270 / 02 314 6233

Päivitetty: 22.8.2022 15:39