Hoppa över menyer

 Strålbehandlingspolikliniken

 Coronavaccin information för cancerklinikens patienter 

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset (byggnad 18)
Huvudingång (18A), våning 1 (C-vingen)
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Öppettider

Må–fr kl. 7.30–15.00

Telefonnummer

02 313 1807 Vårdkoordinatorn (telefontid må-fr kl 9.00-10.30)

02 313 1821 Sekreterare

Fax

02 313 3831

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Ankomstanvisning till undersökningen
Skriftlig anvisning för dig som får strålbehandling (hoito-ohjeet.fi) Strålbehandlingspolikliniken

  • Till patienten
  • Mer information

 Röntgensköterska och en patient på strålbehandlingsmaskinen.

Vi ger strålbehandling huvudsakligen åt cancerpatienter.

Vi tar emot patienter på remiss av läkare.

Strålbehandling

Strålbehandling är en central behandlingsform av cancer. Vid strålbehandling använder man strålning som inverkar särskilt på celler som är i delningsskedet och som därmed förstör cancerceller väl. 

Strålbehandlingen planeras individuellt. På grund av variationer i behandlingarna kan det ske ändringar i behandlingstiderna.

För besöket debiteras poliklinikavgift. För seriebehandling debiteras avgift för vård i serie.


Ansvarspersoner

Avdelningsöverläkare Paula Lindholm, tfn. 02 313 1821

Avdelningsskötare Päivi Wilén, tfn. 02 313 1827

Päivitetty: 24.3.2022 11:52