Hoppa över menyer

 Canceravdelning 1

Coronavaccin information för cancerklinikens patienter  

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset (byggnad 18)
Huvudingång (18A), våning 4 (A-vingen)
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Telefonnummer

02 313 1811

Fax

02 313 1999

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Canceravdelning 1

  • Till patienten
  • Mer information

 

Två sjukskötare med en patient.

Vi har 24 patientplatser, öppet hela året dygnet runt på avdelningen i ÅUCS T-sjukhuset.

Vi sköter vuxna cancerpatienter (förutom lung-, gynekologisk- och blodcancer, som sköts inom egna specialområden). De vanligaste vårdmetoderna är läkemedelsbehandling (t.ex. cytostatika), strålbehandling och kombination av dessa. En del av våra behandlingar är botande, en del bromsande och en del symtomlindrande.

På avdelningen utförs även sköldkörtelcancer patienternas radiojodbehandling. Vi ansvarar även för fortsatt vård av patienter som fått stamcellstransplantation på hematologiska avdelningen. Dessutom sköts patienter bl.a. för infektion, undersökningar, symtomlindrande åtgärder samt smärtbehandling. I genomsnitt är behandlingsperioden ca fyra dygn.

Patienter kommer vanligen till avdelningen via cancerpolikliniken med läkarremiss. Vi fungerar även som jouravdelning för cancerpatienter. Patienter kommer till avdelningen som jour via:

  • samjouren
  • andra cancerklinikens enheter
  • förflyttning från avdelningar på ÅUCS eller andra vårdenheter

Bekanta er med Välkommen till canceravdelningen-brevet. Där får ni noggrannare information om vår avdelning och anvisningar om förberedelser inför avdelningsperioden.

Besökstider

På grund av korona är besök på sjukhuset huvudsakligen förbjudet. Besök kan tillåtas i speciella situationer men dessa kommer man överens om skilt.

Ansvarspersoner

Specialistläkare Maria Lapela, tfn 02 313 1811
Specialistläkare Taina Reunamo
Specialistläkare Anu Laurila

Avdelningsskötare Sari Härkönen, tfn 02 313 2811

Biträdande avdelningsskötare Nina Julin

Biträdande avdelningsskötare Kirsi Saarinen

Päivitetty: 4.2.2022 07:58