Hoppa över menyer

 Canceravdelning 1

Coronavaccin information för cancerklinikens patienter  

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset (byggnad 18)
Huvudingång (18A), våning 4 (A-vingen)
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Telefonnummer

02 313 1811

Fax

02 313 1999

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Canceravdelning 1

  • Till patienten
  • Mer information

 

Två sjukskötare med en patient.

Vi har 24 patientplatser, öppet hela året dygnet runt på avdelningen i ÅUCS T-sjukhuset.

Vi sköter vuxna cancerpatienter (förutom lung-, gynekologisk- och blodcancer, som sköts inom egna specialområden). De vanligaste vårdmetoderna är läkemedelsbehandling (t.ex. cytostatika), strålbehandling och kombination av dessa. En del av våra behandlingar är botande, en del bromsande och en del symtomlindrande.

På avdelningen utförs även sköldkörtelcancer patienternas radiojodbehandling. Vi ansvarar även för fortsatt vård av patienter som fått stamcellstransplantation på hematologiska avdelningen. Dessutom sköts patienter bl.a. för infektion, undersökningar, symtomlindrande åtgärder samt smärtbehandling. I genomsnitt är behandlingsperioden ca fyra dygn.

Patienter kommer vanligen till avdelningen via cancerpolikliniken med läkarremiss. Vi fungerar även som jouravdelning för cancerpatienter. Patienter kommer till avdelningen som jour via:

  • samjouren
  • andra cancerklinikens enheter
  • förflyttning från avdelningar på ÅUCS eller andra vårdenheter

Bekanta er med Välkommen till canceravdelningen-brevet. Där får ni noggrannare information om vår avdelning och anvisningar om förberedelser inför avdelningsperioden.

Besökstider

Besökstiderna är på vardagar och på helger kl 13-18.

  • Även med lindriga infektionssymtom får man inte komma till avdelningen.
  • Du ska hela tiden använda kirurgiskt näs-munskydd då du besöker avdelningen. Det här är de du hittar på avdelningen.
  • Desinficera dina händer då du kommer och går till och från sjukhuset, avdelningen eller patientrummet.
  • Antalet besökare är begränsat till två besökare per patient åt gången.
  • Besökstiden är en timme per besökare.

Ansvarspersoner

Specialistläkare Maria Lapela, tfn 02 313 1811
Specialistläkare Taina Reunamo


Avdelningsskötare Nina Julin, tfn 02 313 2811

Biträdande avdelningsskötare Mari Iljin

Biträdande avdelningsskötare Kirsi Saarinen

Päivitetty: 27.10.2022 13:31