Hoppa över menyer

 Cancerpolikliniken

Coronavaccin information för cancerklinikens patienter 

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset (byggnad 18)
Huvudingång (18A), våning 1 (B-vingen)
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Öppettider

Mån–fre kl. 7.30–15.00

Telefonnummer

02 313 1820 avdelningssekreterare

02 313 2689 bröstcancerskötare
(mån och ons kl. 8-9, fre kl.8.15-9.00)

02 313 0818 sjukskötare
(telefontid mån–fre kl. 8–10 och 12–14)

Digitala Vårdvägar

De patienter som har tillgång till digitala vårdvägar kan ta kontakt via det i icke brådskande ärenden 

Fax

02 313 7175

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Cancerpolikliniken

  • Till patienten
  • Mer information

Patient sitter och skötare står

Vi behandlar cancersjukdomar hos vuxna, förutom hematologisk, gynekologisk och lungcancer som behandlas på egna polikliniker.

Vi tar emot patienter på remiss av läkare. Brådskande patienter tas också emot utan remiss.

För besöket debiteras poliklinikavgift. För seriebehandling debiteras avgift för vård i serie.

Du kan ta med dig en stödperson till läkarmottagningen. Ta med dig information om dina mediciner när du kommer till mottagningen.

Den behandlande läkaren på cytostatikaenheten planerar patientens behandling. Den personliga skötaren svarar för den planerade läkemedelsbehandlingen och ger patienten och de anhöriga råd och stöd.

Våra utrymmen

I mottagningsrummet tar läkaren emot dig ensam och efter detta har du ännu möjlighet att diskutera privat med sjukskötaren.

Cytostatikabehandlingen ges i ett stort gemensamt rum, endast två enkelrum har reserverats för specialfall. Behandlingsrummet är endast för patienter.

Mobiltelefon är tillåten på avdelningen, men nätet fungerar tyvärr inte överallt.

Ansvarspersoner

Avdelningsöverläkare Raija Ristamäki, tfn. 02 313 1820

Avdelningsskötare Pirjo Haavisto, tfn. 02 313 2820

Päivitetty: 8.9.2022 10:46