Hoppa över menyer

 Traumavård

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs T-sjukhus
Tavastlandsvägen 11, Åbo
ingång 18 A, D-vingen
polikliniken, vån. 2
vårdavdelningen, vån. 4

Telefon

02 313 1214

Postadress

PB 52
20521 Åbo

Fax

02 313 1276

 Traumavård

  • Till patienten
  • Mer information

 

Vi behandlar olycksfallsskador i bålen, benen och armarna. Vi också ger vård åt patienter med tumör i skelettet, patienter med kirurgiska infektioner samt brännskadepatienter.

På avdelningen arbetar också auktoriserad sårskötare.

Våra patienter kommer huvudsakligen via jouren, men de kan också komma på remiss eller överföras från andra avdelningar.

Vår avdelning har jour dygnet runt.

Patienter debiteras poliklinikavgift eller vårddagsavgift beroende på besöket. För en dagkirurgisk åtgärd debiteras dagkirurgisk avgift. Se patientavgifter.

Kontaktuppgifter

  • Vårdkoordinator för traumapatienter, tfn. 02 313 7797
  • Vårdkoordinator för patienter med tumör i skelettet, tfn. 02 313 0372
  • sårskötare, tfn. 02 313 0246

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

Våra utrymmen

Avdelningen är belägen i T-sjukhuset. Vi har till vårt förfogande en hel avdelning i D-vingen och en halv avdelning i B-vingen. Båda avdelningarna är på våning 4.

I varje patientrum finns TV och ett låsbart skåp för personliga saker. På avdelningen finns några dagrum där patienterna kan umgås med sina anhöriga. I ett av dagrummen finns TV.

Besökstider

på vårdavdelningen varje dag kl. 13–19

Ansvarspersoner

Chef för ansvarsområdet Kari Isotalo, tfn. 02 313 0556
Avdelningsskötare Kaisa Suuripää, tfn. 02 313 3144

 

Vi hör till Åucs verksamhetsområde för stöd- och rörelseorganens sjukdomar.

Päivitetty: 15.1.2020 09:45