Hoppa över menyer

 Urologiska avdelningen

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, A-sjukhuset (byggnad 4)
Ingång 4A, våning 4
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Besök hos patienterna tillåts i begränsad utsträckning. Kontakta personalen först.  Mer information

Telefon

02 313 1213

Fax

02 313 2213

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Urologiska avdelningen

  • Till patienten
  • Mer information

​Vi behandlar sjukdomar i urinorganen. Urologiska cancersjukdomar är den största sjukdomsgruppen.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. Vi vårdar också jourpatienter.

För vårdperiod på avdelningen debiteras vårddagsavgift.

Vänligen ta med dig dina egna insulinpennor, astmamediciner och hormonpreparat när du kommer till avdelningen.

Besökstider

Besök hos patienterna tillåts i begränsad utsträckning.

Skötarnas kontaktuppgifter

Vårdkoordinatorn, telefon 02 313 1847

  • mån kl. 8–9
  • ons kl. 8–9
  • tors kl. 8–9

 Vård och undersökningar

Expertis och kunnande

Urologiska överläkaren, docent Peter Boström fick europeiska urologförbundets ansedda Crystal Matula-pris år 2013. Priset tilldelas årligen lovande akademiska urologer som är under 40 år. Priset delades ut för sextonde gången och till Norden kom det nu för andra gången.

Vi utför urologiska operationer med hjälp av en operationsrobot – ett bra exempel på dagens högteknologi.

Våra utrymmen

På avdelningen finns patientrum för 1-5 personer. I alla rum finns toalett och dusch. I rummen finns också TV samt låsbart skåp för varje patient.

I avdelningens dagrum finns tidningar och TV. Det är också tillåtet att använda egen mobiltelefon och dator på avdelningen.

Ansvarspersoner

Överläkare, chef för ansvarsområdet Peter Boström
Avdelningsskötare Elina Soini-Koskinen
Biträdande avdelningsskötare Tuija Niekka


Päivitetty: 17.11.2020 09:38