Hoppa över menyer

 Mödramottagningarna

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, Fyrsjukhuset
B-hissen, 6. våning, till vänster
Keramikfabrikgatan 5, Åbo.

Öppettider

Mån–fre kl. 8–15

Telefonnummer

02 313 1000

tidsbeställning mån–fre kl. 8-12
rådgivning dygnet runt

02 313 1312 överburna
mån–fre kl. 12–13

Fax

02 313 1344

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Mödramottagningarna

  • Till patienten
  • Mer information

Vi vårdar kvinnor som planerar graviditet, är gravida eller som fött barn.

På våra specialmottagningarna sköter vi om patienter med diabetes eller förlossningsrädsla. Därtill har vi enhet för fosterundersökning.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare.

Man bör söka sig direkt utan remiss till oss, ifall

  • det förekommer blödning efter graviditetsvecka 22
  • du är gravid och har ramlat omkull och stött buken eller råkat ut för någon annan olycka
  • fostrets rörelser har betydligt minskat
  • du får smärtsamma sammandragningar före graviditetsvecka 32.

Remitterande av patient till mödramottagningarna på Åucs

Bortsett från nödfall behövs läkarremiss. I problem vid graviditeten bör mamman först kontakta sin egen mödrarådgivningsbyrå eller hälsovårdscentral. Därifrån får hon vid behov får remiss. Remissen kan vara skriftlig, elektronisk eller i mer brådskande fall kan läkaren ringa.


Se även: bekantningstillfällen

 Vård och undersökningar

 

Vi förverkligar en familjecentrerad vård med betoning på individualitet och kontinuitet i en viktig levnadsfas för familjen.

Ansvarspersoner

Spec.läkare Kristiina Tertti

Avdelningsskötare Annamari Norri tfn. 02 313 3733

Fosterundersökningsläkare

Vi hör till Åucs kvinnoklinik.

Päivitetty: 12.8.2022 11:27