Hoppa över menyer

 Polikliniken för hjärnskador

Kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS U-sjukhus, A-vingen, våning 3.
Kinakvarngatan 4-8, Åbo.

Öppettider

Mån–fre kl. 8–15.30

Telefon

02 313 1720
Mån–fre kl. 8–14

Fax

02 313 9022

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Polikliniken för hjärnskador

  • Till patienten
  • Mer information

En läkare med en patient på polikliniken för hjärnskador
Vi bedömer och behandlar följdtillstånd av hjärnskador och pisksnärtskador som uppstått i olycksfall. Sådana här skador har uppstått till exempel i trafikolyckor, då man ramlat omkull eller fallit från höjd, vid misshandel eller arbetsolyckor.

Våra patienter kommer huvudsakligen från vårdavdelningen eller jourpolikliniken för uppföljning efter skadans första fas eller remitterade av läkare.

Vårdens innehåll och längd är mycket individuella och varierar från ett bedömningsbesök till långvarig uppföljning. Långtidsuppföljningar styrs huvudsakligen till andra enheter.

För besöket debiteras poliklinikavgift. Poliklinikavgift kan även debiteras för en del av undersökningarna ifall de inte sker i samband med mottagningsbesöket.

Under vårdperioden kan medicinstuderande delta vid mottagningsbesöken. Vi gör omfattande klinisk undersökning om hjärnskador, därför kan patienter bli förfrågande ifall de vill delta i vetenskapliga undersökningar. Deltagandet är alltid frivilligt och påverkar inte rättigheten att få normal vård.

 Vård och undersökningar

 

​Vi strävar efter att erbjuda individuellt anpassade tjänster som utgående från situationen fokuseras antingen på mer specifik diagnostik beträffande skadorna eller på rehabilitering. Vården kan omfatta bl.a. läkemedelsbehandlingar samt öppenvårds- och anstaltsrehabilitering. Patienten har vårt breda kunnande, mångsidiga samarbetsnät samt branschens modernaste undersökningsmetoder till förfogande.

Vårt kunnande inom diagnostik och vård av hjärnskador är internationellt känt och vi deltar som ledande undersökningscenter i flera internationella forskningar.

Våra utrymmen

Det finns en inva-utrustad toalett att använda.

Ansvarspersoner

Avdelningsöverläkare Jussi Posti, tfn. 02 313 1720

Vi hör till Åucs Neurocentret.

Päivitetty: 18.5.2022 08:33