Hoppa över menyer

 Internmedicinska vårdavdelningen 1 och inre medicinsk övervakning

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset (byggnad 18)
Huvudingång (18A), våning 5 (B-vingen)
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Telefon

02 313 1012

Fax

02 313 2012

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Internmedicinska vårdavdelningen 1 och inre medicinsk övervakning

  • Till patienten
  • Mer information

Vi ansvarar för de inre medicinska patienters vård och undersökning i det akuta skedet. Vi tar emot patienter dygnet runt, främst kvälls- och nattetid. Vårt mål är snabb diagnostik och val av behandling enligt den.

Våra patienter kommer från jouren, Åucs intensivvårdsavdelning eller sjukvårdsdistriktets övriga avdelningar.

Vårdtiden är i genomsnitt 3 dygn. Vissa patienter behöver kortvarig vård och uppföljning medan andra patienter flyttas till en annan vårdavdelning, kretssjukhus eller hälsovårdscentral för fortsatt vård.

I vården samarbetar vi med de andra specialiteterna inom sjukvårdsdistriktet.

För vården debiteras vårddagsavgift, poliklinikavgift eller avgift för vård i serie. Se patientavgifter.

Besökstider

Alla dagar kl. 13.00–18.30. I övervakningen önskas endast korta besök och högst två besökare åt gången.

Patientförfrågningar tfn. 02 313 1012

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

​Utgångspunkten i vår verksamhet är kompetens inom akutvård samt snabb diagnostik och vårdlinjering. Inom diagnostiken, vården och rehabiliteringen gör vi multiprofessionellt samarbete med experter inom olika specialiteter, läkare och vårdpersonal (fot-, diabetes- och missbrukarvårdare, fysio- och ergoterapeut) samt med socialarbetarna.

Våra utrymmen

På avdelningen finns en centralövervakningsenhet som möjliggör kontinuerlig övervakning av hjärtats rytm och syrsättning från varje bäddplats. På avdelningen finns ett internmedicinskt övervakningsrum med tre bäddplatser.

I övervakningsrummet är en egen sjukskötare på plats och detta möjliggör uppföljning och behandling av mer krävande andningsbalans, medvetandenivå och vätskebalans. I övervakningsrummet genomförs bl.a. de mest intensiva maskinella andningsstödsbehandlingarna, kardioversioner, trombolysbehandlingar av ventromboser och övriga läkemedelsbehandlingar som kräver noggrannare uppföljning.

Patientförfrågningar tfn. 02 313 1012

Ansvarspersoner

Avdelningsläkare Ilpo Nuotio, tfn. 02 313 0486
Avdelningsskötare Susanne Walls, tfn. 02 313 5012
Biträdande avdelningsskötare Miia Rainto, tfn. 02 313 8277

Vi hör till Åucs medicinska verksamhetsområde.

Päivitetty: 2.9.2021 13:20