Hoppa över menyer

 Allergienheten

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset (byggnad 18)
Huvudingång (18A), våning 2 (A-vingen)
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Öppettider

Mån–fre kl. 8–15

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Telefon

02 313 3319 tidsbeställning
(mån–fre kl. 8–15)

Fax

02 313 3328

 Allergienheten

  • Till patienten
  • Mer information

På allergienheten kan vi i samarbete med flera specialiteter erbjuda övergripande undersökning och behandling av allergisymtom.

På vår enhet arbetar vi inom följande specialiteter: hudsjukdomar, allergitester, lungsjukdomar, klinisk fysiologi och barns allergi.

Vi tar emot patienter på remiss av läkare.

För besöket debiteras poliklinikavgift. Patienter som genomgår hyposensibilisering eller anti-IgE-behandling debiteras avgift för vård i serie.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Man utförde kvalitetsrevision av kvalitetskraven för hudtest hösten 2013.

Vi är aktivt med i flera nya forskningar där man utvecklar nya behandlingsmetoder för t.ex. matallergier.

Ansvarspersoner

Lungsjukdomar: specialistläkare Arja Viinanen

Hudsjukdomar: specialistläkare Jussi Liippo

Öron-, näs- och halssjukdomar: specialistläkare Tuomo Puhakka

Barnsjukdomar: överläkare Johannes Savolainen

tf Avdelningsskötare (hudsjukdomar) Mari Hörkkö, tfn. 050 591 1249 / 02 313 2624

Avdelningsskötare (lungsjukdomar) Kaisa Tojkander, tfn. 02 313 3320

Päivitetty: 13.5.2022 13:55