Hoppa över menyer

 Regionala hjälpmedelscentralen

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Reso sjukhus
Sairaalakatu 5
21200 Reso

Öppettider

Mån kl. 9–16
Tis–tors kl. 8–16
Fre kl. 8–14

Telefon

02 313 2271 avdelningen

02 313 2274 hjälpmedelsunderhåll
Mån–fre kl. 9–14

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Regionala hjälpmedelscentralen

  • Till patienten
  • Mer information

Vi betjänar dig som har sjukdom, skada eller försenad utveckling som konstaterats på medicinska grunder och som försvagar din funktionsförmåga och gör det svårare för dig att klara dig självständigt.


Patienterna kommer till oss på remiss av läkare.

Våra tjänster är avgiftsfria för patienten.

Vi betjänar dig på ett verksamhetsställe. Hos oss får du hjälpmedelstjänster lätt och när du behöver.

Om du flyttar försöker vi garantera att du även i fortsättningen kan använda de hjälpmedel du har i bruk.

Inom hjälpmedelscentralen fungerar hjälpmedelspolikliniken där man bedömer patienternas hjälpmedelsbehov i en multiprofessionell arbetsgrupp.

 Vård och undersökningar

 

Vi svarar för tjänster beträffande specialhjälpmedel inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och för hjälpmedelstjänster för patienter på Åucs då hjälpmedelsbehovet hör samman med sjukdom som behandlas eller undersöks

Med hjälpmedel kan man stöda och underlätta

  • kommunikationen
  • rörligheten
  • de dagliga funktionerna och boende

Päivitetty: 3.1.2022 08:50