Hoppa över menyer

 Ortopedisk veckoavdelning (nedre extremitet)

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, Kirurgiska sjukhuset
Luolavuorivägen 2, Åbo
Vårdavdelningen, vån. 2

Dagkirurgiska enheten, vån. 1

Öppettider

Dagkirurgiska enheten vardagar 8–16

Telefon

02 313 6166

Postadress

PB 28

20701 Åbo

Fax

02 313 6882

 Ortopedisk veckoavdelning (nedre extremitet)

  • Till patienten
  • Mer information

Vi undersöker och behandlar sjukdomar, skador och smärta i skelettet, lederna, senorna och musklerna. Vi strävar efter att erbjuda snabb, effektiv och evidensbaserad vård för hand-, axel-, knä-, vrist- och fotpatienter.

Vår service inkluderar sluten vård på avdelning, dagkirurgi och poliklinisk verksamhet.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare

Patienter debiteras poliklinikavgift eller vårddagsavgift beroende på besöket. För en dagkirurgisk åtgärd debiteras dagkirurgisk avgift. Se patientavgifter.

Besökstider

Vårdavdelningen kl. 8–19.

Den dagkirurgiska enheten har inga besökstider.

 Vård och undersökningar

 

Vår avdelning har fått sjukvårdsdistriktets utnämning för framstående arbete år 2007 för utveckling av fotkirurgisk process samt år 2010 för utveckling av axelprocess.

Personalen deltar aktivt i vetenskapliga undersökningar och har publicerat sina resultat i internationella och nationella publikationsserier.

Våra utrymmen

På vårdavdelningen finns enkelrum, dubbelrum och fyra personers rum.

Utrustning i rummen
  • Toalett och dusch
  • låsbara skåp vid varje bäddplats
  • telefon vid varje bäddplats
  • TV.

Avdelningens allmänna utrymmen består av entréhall och dagrum där det finns internetuppkoppling.

Ansvarspersoner

Chefen för ansvarsområdet Jani Knifsund, tfn. 02 313 0629

Avdelningsskötare Vuokko Sahi-Puolakka, tfn. 02 313 6188

Vi hör till Åucs verksamhetsområde för stöd- och rörelseorganens sjukdomar.

Päivitetty: 20.11.2020 08:56