Hoppa över menyer

 Stomipolikliniken

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset, B-vingen, våning 4 (TB4)

Tavastlandvägen 11, Åbo

Öppettider

Mån-fre kl. 8.00-15.00

Telefon

Stomiskötare

02 3136227 mån-fre 10-11

Bukkirurgi

02 3131216

Gastroenterologiska polikliniken 

02 313 3283 

 Stomipolikliniken

  • Till patienten
  • Mer information

Vi hjälper patienten och de närstående att vänja sig vid den nya livssituationen med stomi. Patienten kan komma till stomipolikliniken och diskutera med utbildad stomiskötare eller med den stomiansvariga. Det är viktigt patientens egen situation diskuteras under besöket.

Vi ger information om vad en stomi är, hur den sköts och hur man lever med stomi med tanke på familj och vänner, arbete, resor och fritidsintressen.  Vi ger instruktioner och handledning för att livet självständigt med stomin ska fungera så bra som möjligt.

Vanligtvis bokas två besök eller vid behov flera. Det första besöket är redan före operationen, ifall det är fråga om en planerad operation. Under det första besöket diskuterar man den kommande stomin och förberedelserna inför operationen.

Under det andra besöket, omkring en månad efter operationen, diskuterar man stomin, skötseln av den och frågor som patienten funderar på. Under samma besök kontrolleras också i hurdant skick stomin är.

Patienten kan också vid behov själv ta kontakt och boka besökstid.

​Vi finns i samma utrymmen med bukkirurgi 1.

Vi hör till Åucs Kliniken för bukkirurgi och urologi.

Päivitetty: 31.8.2022 15:20