Hoppa över menyer

 CVA-övervakning

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset (byggnad 18)
Huvudingång (18A), våning 4 (F-vingen)
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Telefon

02 313 1712

Fax

02 313 7188

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 CVA-övervakning

  • Till patienten
  • Mer information

Patient, läkare och två sjukskötare.Vår avdelningen fokuserar på akutbehandling och rehabilitering av hjärncirkulationsstörning. Vi behandlar alla akuta CVA-patienter inom sjukvårdsdistriktet. På vår avdelning har vi utrustning och kunskap för övervakande av patienternas neurologiska symtom och livsfunktioner, för undersökningar samt för behandlingsåtgärder såsom trombolysbehandling. 

Efter akutskedet överförs patienterna till neurologiska avdelningen, till kretssjukhus eller hälsovårdscentral. En liten del av patienterna skrivs ut direkt från övervakningsenheten.

Patienterna kommer

  • via jouren
  • med ambulans (CVA-larmpatienter)
  • på remiss
  • utan remiss (brådskande CVA-patienter)

För vårdperiod på avdelningen debiteras vårddagavgift.

Besökstider

Mån-sön kl. 12.30–14 och 17–18.30. Det tillåts två besökare åt gången. Man får inte ta med blommor till avdelningen, och man bör komma överens med vårdpersonalen om man vill ha med något annat. Vi önskar att varje patient har endast en kontaktperson som förmedlar och mottar information till och från avdelningen.

 ‭(Dold)‬ Vård och undersökningar

 

 

​Expertis och kunnande

Vid hjärncirkulationsstörning ingår i vårdteamet specialistläkare, läkare inom specialiseringstjänstgöring, sjukskötare, fysioterapeut, ergoterapeut, talterapeut, socialarbetare samt vid behov även neuropsykolog.

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra akutvårdkedjan för CVA-patienter och för att minimera interna fördröjningar på sjukhuset. Vi har satsat på information till patienten och anhöriga genom en CVA-mapp som delas ut till patienterna samt med föreläsningar för anhöriga.

Våra utrymmen

Vår avdelning ligger i moderna utrymmen i T-sjukhuset. På CVA-övervakningen finns sammanlagt 10 vårdplatser i rum för 1-3 personer. Det finns två övervakningsenheter och från dem har man sikt till patientrummen. Det finns två isoleringsrum på avdelningen.

I rummen finns toalett- och duschutrymmen, tv och telefon. Man får även använda egen telefon, men ta vänligen hänsyn till andra på avdelningen.

Ansvarspersoner

Chef för ansvarsområdet Pauli Ylikotila

avdelningsskötare Miia Sepponen

Päivitetty: 6.5.2021 15:02