Hoppa över menyer

 Barnortopediska idrottspolikliniken

Kontaktuppgifter

Besöksadress (UB3)

Åucs, Fyrsjukhuset Keramiksfabriksvägen 5, Åbo

Våning 2


Telefon

Sjukskötare
02 313 0412
Mån kl. 8:15–9:00
Ons-fre kl. 8:15-9:00

Övriga tider till tidsbokare
02 313 0477
(tidsbokning eller flytt av överenskommen tid)

Sekreterare
02 313 7050
mån-fre kl. 8-15

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Barnortopediska idrottspolikliniken

  • Till patienten
  • Mer information

Också barn- och ungdomsklinikens fysioterapeuter arbetar i tätt samarbete med polikliniken samt Åucs Medicinsk avbildning.

Paavo Nurmi -center logo

Barn och ungdomar i växande ålder har fler olyckor och överbelastningsskador på grund av idrott än vuxna, i synnerhet efter tioårsåldern. En del av dessa är svåra att behandla och kräver ofta specialkunnande som avviker från vuxna.

Då man planerar ortopedisk vård av en smärta eller skada som begränsar fysisk aktivitet bör man också uppmärksamma flera saker, bland annat den individuella utvecklingen i tillväxten med tillväxtspurter och allt vad det innebär.

Barnortopediska idrottspolikliniken för med sig vetenskaplig information som stöd för modern vård. Kombinationen av sjukhusets och universitetets starka kunskapsområden för med sig en extra nytta åt patienten, hälsovården och hela samhället.

Polikliniken fungerar som en remisspoliklinik inom specialsjukvården, dit man styr remisser från primärhälsovården. Poliklinikens personal forskar också i barnortopedi och idrottsmedicin. Som bäst forskar man exempelvis i stressfrakturer i ryggraden som uppstått av för stor ansträngning och i olika vårdmetoder för dessa.

Päivitetty: 15.2.2022 09:28