Hoppa över menyer

 Centret för reumatologi och klinisk immunologi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, A-sjukhus, ingång 4A, 1. våning
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Öppettider

Mån–tors kl. 7.30–15
Fre kl. 7.30–13

Telefon

02 313 4284
Mån–fre kl. 8–11

Vi använder oss av ett återringningssystem. Observera att du endast kan lämna meddelande under telefontid.

  • Välj 1, om det gäller tidsbokning, tidsflyttning eller avbokning (avdelningssekreteraren).
  • Välj 2, om du behöver hjälp och anvisningar som gäller vården eller din hälsa (sjukskötaren).

Socialarbetare
tfn. 050 323 8120

Postadress

P.B. 52, 20521 Åbo

ÅUCS Reumatologi polikliniken

ÅUCS U-sjukhus
ingång 3F, våning 1
Kinakvarngatan 4-8 Åbo

Telefon

02 313 4284
Mån, tors och fre kl. 8–9.30
Tis och ons kl. 9.15–10.45

 Centret för reumatologi och klinisk immunologi

  • Till patienten
  • Mer information

Vi undersöker och vårdar patienter med inflammatoriska reumatismsjukdomar. Vi ger patientinformation om behandling av sjukdomen och följer upp hur behandlingen lyckas.

Vi tar emot patienter på remiss av läkare.

För besöket debiteras poliklinikavgift.

 ‭(Dold)‬ Vård och undersökningar

 

Expertis och kunnande

Vetenskapliga forskningsområden i vårt arbete är avbildning av reumatiska sjukdomar (t.ex. vaskulit, sarkoidos, myosit) och infektion med positronemissionstomografi (PET) metoden (PETU forskning).

Vi är aktivt med i det nationella registret av biologiska läkemedel (ROB-FIN), vars syfte är att följa effektivitet och biverkningar av behandling av inflammatoriska reumatiska sjukdomar med biologiska läkemedel.

Dessutom deltar vi i behandlingsstrategistudier av reumatoid artrit och ankylosing spondylit (FinEra, FIN-Raco, NEO-Raco och FinAdaSpa -forskningar).

Vi samarbetar med andra specialiteter. Vi deltar regelbundet i arbetsgrupper av bl.a. muskelsjukdomar, lungfibros och hudsjukdomar.

Ansvarspersoner

Överläkare Laura Pirilä, tfn. 02 313 0000

Avdelningsskötare Hanna-Riikka Lipponen, p. 050 574 9291

Päivitetty: 11.5.2022 14:43