Hoppa över menyer

 Diabetespolikliniken

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs U-sjukhuset
Ingång 3F, våning 1
Kinakvarngatan 4-8, Åbo
Karta

Öppettider

Mån–fre kl. 7.30–15.30

Telefon

Vi använder oss av ett återringningssystem. Observera att du endast kan lämna meddelande under telefontid.

 • Välj 1, om det gäller tidsbokning, tidsflyttning eller avbokning (avdelningssekreteraren).
 • Välj 2, om du behöver hjälp och anvisningar som gäller vården eller din hälsa (sjukskötaren).

02 313 4301 sekreterare av endokrinologi

Telefontid till avdelningssekreteraren:
Mån–fre kl. 7–9 och 12–13

Telefontid till sjukskötaren:
mån–fre kl. 8–9 och 13–14

Andra telefonnummer:

02 313 3664 Diabetes skötare

02 313 2027 Diabetes skötare

02 313 0653 Diabetes skötare

050 470 4194, fotterapeuten

050 438 3722, fotterapeuten

050 413 7131, socialarbetare

Fax

02 313 2061

 Diabetespolikliniken

 • Till patienten
 • Diabetiska fotproblem

En patient med läkare i Diabetespolikliniken.

På Stamsjukhusets diabetespoliklinik behandlas patienter över 16 år i huvudsak med typ-1 diabetes och som står på flerdos- eller insulinpumpbehandling. Behandlingen sker i samarbete med patientens närsjukhus.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare.

Både läkare och diabetesskötare har mottagning på polikliniken. 

 • Läkaren och sjukskötaren har gemensam mottagning 2–3 gånger i veckan. En av dessa är reserverad för unga, 16–20-åriga diabetiker.

 • Diabetesskötaren har mottagning fyra dagar i veckan.

 • Diabetesläkaren och -skötaren har mottagning för gravida diabetiker en gång i veckan på mödrapolikliniken.

Vi sorterar under Intermedicinska polikliniken inom Åucs Medicinska verksamhetsområde.

Besök på polikliniken

Du får kallelse till poliklinikbesöket antingen per telefon eller brev. Kallelsen innehåller 

 • uppgift om mottagningstiden
 • uppgift om eventuella laboratorie- och bildundersökningar före själva besöket
 • anvisningar för hur du ska förbereda dig för mottagningsbesöket
 • blanketter för förhandsuppgifter och
 • samtyckesblankett

Du ska reservera tid för laboratorieprovtagning själv, såvida kallelsen inte anger något annat. Du kan ändra tiden för mottagningen eller avboka den genom att ringa avdelningssekreteraren.

Före läkarmottagningen träffar du en sjukskötare och därför ska du reservera tillräckligt med tid före den angivna läkartiden.

Ta med dig en förteckning över dina mediciner och tidigare undersökningsresultat som gäller den sjukdom som du besöker polikliniken för. Vi ber att du fyller omsorgsfullt i alla blanketter som du fått innan du kommer till polikliniken och tar dem med dig. När du kommer till polikliniken ska du anmäla dig hos avdelningssekreteraren.

Mer information

Diabetiska fotproblem

Fotterapeuten skötar patient på Fotpolikliniken

På fotpolikliniken undersöker och behandlar vi diabetiska komplikationer i nedre extremiteterna (fötterna) samt diabetiska fotsårnader och Charcotfot.

Vi erbjuder följande tjänster för patienter med diabetisk nervskada:

 • bedömning och planering av vårdbehovet och vården
 • konsultationer
 • rådgivning
 • handledning
 • uppföljning
 • planering och organisering av den fortsatta vården.

Patienterna behöver läkarremiss till fotterapeuten.

För besök hos fotterapeut uppbärs poliklinikavgift.

Vi sorterar under Intermedicinska polikliniken inom Åucs Medicinska verksamhetsområde.

Under besöket

På mottagningen ska du träffa fotterapeut, läkare och sjukskötare. Läkaren och sjukskötaren ger dig information om och kring din sjukdom. Fråga om något är oklart och du får gärna komma med önskemål om din vård.

Fotterapi

Åucs sysselsätter två fotterapeuter. Den ena arbetar heltid med diabetiska fotproblem på internmedicinska polikliniken, den andra roterar på många polikliniker och enheter, bl.a. på hudpolikliniken och allmänkirurgiska polikliniken samt Åucs Vakka-Suomi sjukhus i Nystad.

Fotterapi består av undersökning och bedömning av en sakkunnig fotterapeut om behovet av behandling. Fotterapeuterna arbetar i tätt samarbete med läkare, gipsmästare (medikalvaktmästare), fysioterapeuter, diabetesskötare och hjälpmedelstekniker. Varje vecka möts fotterapeuten och en endokrinologläkare eller läkare som specialiserar sig i endokrinologi till gemensam patientmottagning. Två gånger i månaden möts också en flerprofessionell arbetsgrupp kring fotproblem. Fotterapiprocessen kompletteras av hjälpmedelsservice och dokumentering.

Fotterapeuterna arbetar vid Internmedicinska polikliniken samt vid

 • Åucs T-sjukhus: hudpolikliniken samt plastik- och allmänkirurgiska polikliniken (Tavastvägen 11, Åbo)
 • Åucs Vakka-Suomi sjukhus (Terveystie 2, Nystad, Huvudingången, Första våningen)

Åucs T-sjukhuset
Tavastvägen 11, Åbo
Hudpolikliniken TB2
Plastik- och allmänkirurgiska polikliniken TD2

Åucs Vakka-Suomi sjukhus
Huvudingången, första våningen
Terveystie 2, Nystad

Ytterligare information

Fotterapeuterna arbetar mycket med neuropatiska sårnader  i nedre extremiteterna. Läs mera om detta i Hälsoby-husen:

Päivitetty: 28.4.2022 11:02