Hoppa över menyer

 Dialysavdelningen

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, A-sjukhuset (del A)
Ingång 4A, våning 7
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Mer information om parkering och trafik.

Öppettider

Mån-fre kl. 7.15-20
Lör kl. 7.15-15
Sön kl. 8-15

Telefon

02 313 1017

Fax

02 313 3149

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Dialysavdelningen

  • Till patienten
  • Mer information

Vi ger njurdialys åt patienter som har njursvikt. Vi vårdar även patienter med många olika sjukdomar samt isoleringspatienter som behöver dialys.

På avdelningen fungerar också predialyspolikliniken.

Patienterna kommer

  • från predialyspolikliniken för påbörjande av behandling
  • från polikliniken för peritoneal dialys, dvs. bukdialys, då behandlingsformen ändras
  • från intensiven, jouren eller annan avdelning pga. plötslig njursvikt
  • från kretssjukhusens dialysavdelningar pga. problem i samband med behandlingen.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Nyttiga länkar

Ansvarspersoner

Överläkare Kaj Metsärinne, tfn 02 313 1006
Avdelningsskötare Kirsi Hoskonen, puh. 02 313 0585
Biträdande avdelningsskötare Tiina Laaksonen, tfn 02 313 1588

Vi hör till Åucs medicinska verksamhetsområde.

Päivitetty: 12.3.2021 12:21