Hoppa över menyer

Endokrinologiska polikliniken

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs U-sjukhuset
Ingång 3F, våning 1
Kinakvarngatan 4-8, Åbo
Karta

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Öppettider

Mån–fre kl. 8–15

Telefon

Vi använder oss av ett återringningssystem. Observera att du endast kan lämna meddelande under telefontid.

 • Välj 1, om det gäller tidsbokning, tidsflyttning eller avbokning (avdelningssekreteraren).
 • Välj 2, om du behöver hjälp och anvisningar som gäller vården eller din hälsa (sjukskötaren).

02 313 4301

Telefontid till avdelningssekreteraren:
Mån–fre kl. 7–9 och 12–13

Telefontid till sjukskötaren:
Mån–fre kl. 8–9 ja 13–14

Andra telefonnummer:

050 413 7131, socialarbetare

Fax

02 313 2061

Vårdavdelningen

Intermedicinska vårdavdelningen 2

Tfn. 02 313 8410

Mer information

Hälsobyn logo.

Endokrinologiska polikliniken

Patient och sjukskötare på Endokrinologiska poliklinikenEndokrinologiska polikliniken undersöker och behandlar patienter med sjukdomar i hormonutsöndringen och ämnesomsättningen. De vanligaste tillstånden är

 • diabetes
 • sköldkörtel- och bisköldkörtelsjukdomar
 • binjuresjukdomar
 • hypofyssjukdomar
 • osteoporos
 • svår fetma.

Vi ansvarar också för behandlingen av sällsynta endokrinologiska sjukdomar, bl.a. flertumörsyndrom (multipel endokrin neoplasi).

Läkare, sjukskötare, näringsterapeuter och fotterapeuter har sina mottagningar på endokrinologiska polikliniken.

Patienterna inkommer på läkarremiss.

En poliklinikavgift uppbärs för mottagningsbesök och distansmottagning. Serievårdsavgift uppbärs för serievård.

Vi sorterar under Intermedicinska polikliniken inom Åucs Medicinska verksamhetsområde.

Besök på polikliniken

Du får kallelse till poliklinikbesöket antingen per telefon eller brev. Kallelsen innehåller 

 • uppgift om mottagningstiden
 • uppgift om eventuella laboratorie- och bildundersökningar före själva besöket
 • anvisningar för hur du ska förbereda dig för mottagningsbesöket
 • blanketter för förhandsuppgifter och
 • samtyckesblankett

Du ska reservera tid för laboratorieprovtagning själv, såvida kallelsen inte anger något annat. Du kan ändra tiden för mottagningen eller avboka den genom att ringa avdelningssekreteraren.

Före läkarmottagningen träffar du en sjukskötare och därför ska du reservera tillräckligt med tid före den angivna läkartiden.

Ta med dig en förteckning över dina mediciner och tidigare undersökningsresultat som gäller den sjukdom som du besöker polikliniken för. Vi ber att du fyller omsorgsfullt i alla blanketter som du fått innan du kommer till polikliniken och tar dem med dig. När du kommer till polikliniken ska du anmäla dig hos avdelningssekreteraren.

Päivitetty: 28.4.2022 11:01