Hoppa över menyer

 Foniatriska polikliniken

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs Fyrsjukhuset. Våning 7. Keramikfabriksgatan 5.

Öppettider

Mån–fre kl. 8–15

Telefon

02 313 9967 sjukskötare för foniatriska polikliniken

Postadress

PB 52, 20521 Åbo​

 Foniatriska polikliniken

  • Till patienten
  • Mer information

Vi undersöker och vårdar sjukdomar i struphuvudet samt röst-, tal- och sväljstörningar. De flesta av våra patienter är vuxna med röststörningar. Vi utreder också röststörningar hos barn, men barn med särskilda svårigheter på grund av störningar i utvecklingen av talförmågan och språket hänvisas till den barnneurologiska specialiteten inom vårt sjukvårdsdistrikt.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. På basis av remissen bedömer vi på polikliniken hur brådskande fallet är.  Polikliniken fungerar enligt tidsbokningar och är öppen under tjänstetid. För besöken debiteras patientavgift.

Reservera 1–2 timmar tid för det första besöket på foniatriska polikliniken.  Före besöket behövs inga särskilda förberedelser och det går bra att äta och ta medicinerna normalt också på besöksdagen.

De vanligaste sjukdomar och akuta tillbud som gäller struphuvudet sköts vid alla öron näsa halspolikliniker inom vårt sjukvårdsdistrikt.  Särskilt då det gäller utdragna eller annars problematiska fall kan utredningen kräva specialkunnande och då kan läkarna och talterapeuterna vid foniatriska polikliniken hjälpa.

Åucs foniatriska poliklinik har tillgång till avancerad stroboskopisk teknik som underlättar och preciserar det diagnostiska arbetet.  På polikliniken planerar vi också eventuella fonokirurgiska åtgärder och uppföljer patienter efter operationer på struphuvudet.

 ‭(Dold)‬ Vård och undersökningar

 

 

Foniatri är en medicinsk specialitet som gäller röst- och talstörningar och en specialist i detta medicinska område kallas foniater.  Läkarna vid Åucs foniatriska poliklinik utreder orsakerna till röststörningar, sväljstörningar och andra problem i struphuvudet och uppgör en vårdplan.  Våra läkare är både foniatrer och specialister i öron näsa halssjukdomar (otorhinolaryngologi).  De är särskilt insatta i struphuvudsoperationer.

En talterapeut har avlagt filosofiemagistersexamen (FM) inom utbildningsprogrammet logopedi och arbetar som legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Talterapeuten ger tal-, röst- och sväljterapi för patienter enligt den diagnostiserade orsaken till störningen. 

Ansvarspersoner

Överläkaren i foniatri, specialisten i foniatri och öron näsa halssjukdomar Miia Ruuskanen
Specialisten i foniatri och öron näsa halssjukdomar Jonna Kuuskoski
Specialisten i foniatri och öron näsa halssjukdomar Hanna Freiberg
Telefontider till läkarna reserveras via sjukskötaren på foniatriska polikliniken, tfn.  02 313 9967

Ledande talterapeut Katja Saarela tfn. 02 313 5846
Talterapeut Tarja Karttunen tfn. 02 313 0549
Talterapeut Riitta Puurunen tfn. 02 313 1529

Vi sorterar under verksamhetsområde för operativ verksamhet och cancersjukdomar vid Åucs.

Päivitetty: 22.2.2022 12:54