Hoppa över menyer

 Foniatriska polikliniken

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, U-sjukhuset (byggnad 3)
ingång A, vån. 9
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Öppettider

Mån-fre kl. 8.00-15.00

Telefon

02 313 9967 foniatrisk skötare

Postadress

PB 52, 20521 Åbo​

 Foniatriska polikliniken

  • Till patienten
  • Mer information

​Vi undersöker och vårdar i huvudsak sjukdomar i struphuvudet och röststörningar, tal- och sväljsstörningar efter operation samt sällsynta tal- och röststörningar hos vuxna.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. Tyvärr kan det ta länge innan du får tid, men i akuta fall kommer man snabbare till mottagning.

För besöket debiteras poliklinikavgift. För röstterapi debiteras avgift för vård i serie. Se patientavgifter.

 ‭(Dold)‬ Vård och undersökningar

 

 

​En foniater är en specialistläkare inom tal- och röststörningar. Läkarens uppgift är att reda ut orsaken till röststörningen och göra upp en vårdplan.

En talterapeut är en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som till utbildningen är filosofie magister (FM). Talterapeuten ger röst-, tal- och sväljterapi efter att orsaken till störningen har retts ut.

Ansvarspersoner

Överläkare Miia Ruuskanen
Specialistläkare Jonna Kuuskoski
Ledande talterapeut, FM Katja Saarela, tfn 02 313 5846
Talterapeut, FM Tarja Karttunen, tfn 02 313 0549
Talterapeut Riitta Puurunen, tfn 02 313 1529

Vi hör till Åucs verksamhetsområde för  operativ verksamhet och cancersjukdomar.

Päivitetty: 20.11.2020 08:56