Hoppa över menyer

 Fysiatriska polikliniken

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, Kirurgiska sjukhuset, vån. 5

Luolavuorivägen 2, Åbo

Öppettider

Mån–Fre kl. 8–14

Telefon

02 313 2961

E-post

fysiatrianpkl(a)tyks.fi

Postadress

PB 28, 20701 Åbo

 Fysiatriska polikliniken

  • Till patienten
  • Mer information

Patienterna kommer till fysiaterns mottagning vanligtvis på remiss av läkare.

En fysiater är en läkare specialiserad inom rehabilitering. Fysiatern har specialkompetens inom sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, men funderar över olika metoder för att förbättra din funktionsförmåga också vid andra sjukdomar. Fysiatern ger rekommendationer om rehabiliteringslinjerna till din behandlande läkare.

Fysiaterns bedömning baserar sig på intervju och klinisk undersökning. I den ingår bedömning av rörligheten och funktionsförmågan och rehabiliteringsbehovet beträffande det problem som beskrivs i remissen.

Ifall det behövs för bedömningen eller förbättringen av din funktionsförmåga tar den behandlande läkaren hjälp av  bedömningar eller undersökningar hos andra yrkesgrupper på Åucs.  Sådana här bedömningar och undersökningar kan utföras av idrottsfysiologer, fysioterapeuter och ergoterapeuter.

Ergoterapeuten kan t.ex. göra en bedömning av armens och handens funktionsförmåga och planera vilka terapi- och stödåtgärder som kopplas till den samt planera metoder för att du ska klara av vardagssysslorna.

För besöket debiteras poliklinikavgift.

 Vård och undersökningar

 

Polikliniken har Europeiska Fysiaterföreningens kvalitetscertifikat för den höga nivån på specialistläkarutbildning inom fysiatri.

Enheten deltar aktivt i vetenskapligt forskningsarbete samt i utvecklingen av den nationella fysiaterutbildningen.

Till skillnad från övriga medicinska specialiteter fokuserar vår verksamhet inte på behandling av sjukdomen utan på patientens funktionsförmåga. Därför funderar vi mångsidigt på behandlingsmetoderna ur flera vinklar.

Ansvarspersoner

Chefen för ansvarsområdet Mikhail Saltychev, 02 313 0000
Rehabiliteringsavdelningen: specialistläkare Petteri Jokinen

Medicinsk grundutbildning: specialistläkare Juhani Juhola

Vi hör till Åucs verksamhetsområde för stöd- och rörelseorganens sjukdomar.

Päivitetty: 28.4.2022 10:43