Hoppa över menyer

 Fysioterapi R93X

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs Stamsjukhus, byggnad 9, vån. 3
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Öppettider

Mån–fre kl. 8–15

Telefon

02 313 1992 avdelningen
02 313 4280 avdelningssekreteraren

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Fysioterapi R93X

  • Till patienten
  • Mer information

​Vi ger fysioterapi på avdelningarna och poliklinikerna för neurologi samt neuro- och blodkärlskirurgi och på rehabiliteringsavdelningarna och -poliklinikerna. Vi betjänar även den regionala hjälpmedelscentralen.

Personer som fått störning i hjärnans blodcirkulation utgör en central grupp av våra vuxenneurologiska patienter. Till patienterna på rehabiliteringsvårdavdelningen hör bland annat fysiatriska, ryggmärgs-, hjärnskade- och smärtpatienter.

Vi vårdar patienter på intern remiss och enligt överenskomna vårdprocesser.

För vården faktureras  poliklinikavgift.

Skötarnas kontaktuppgifter

Vårdkoordinator Heli-Marja Oksanen, tfn. 02 313 1992

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Vårt centrala mål är att patienten ska uppnå en för sin hälsa och sitt välmående optimal rörelse- och funktionsförmåga.

Ansvarspersoner

Avdelningsskötare Heli-Marja Oksanen, tfn. 02 313 1992

Päivitetty: 15.1.2020 09:17