Hoppa över menyer

 Fysioterapi TF1

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset
F-vingen, vån. 1
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Telefon

02 313 2992
(mån–fre kl. 8–15)

Fax

02 313 8686

Postadress

Åucs, Expertserviceområdet
Fysioterapi TF1
PB 52, 20521 Åbo

 Fysioterapi TF1

 • Till patienten
 • Mer information

Vi ger fysioterapi på flera olika avdelningar och polikliniker. Vi behandlar patienter från följande patientgrupper

 • akutskedets hjärtpatienter
 • lungpatienter
 • plastik- och allmänkirurgiska patienter
 • bukkirurgiska patienter
 • cancerpatienter
 • reumatologiska patienter
 • internmedicinska patienter, såsom infektions- och njursjukdomspatienter
 • urologiska operationspatienter
 • patienter från öron-, näs- och halssjukdomar
 • patienter från kvinnosjukdomar och BB-avdelningarna
 • neurologiska ventilationsinsufficienspatienter på lungavdelningen.

Därtill omfattar vår verksamhet

 • bedömning och testning av rörelse- och funktionsförmågan hos olika patientgrupper
 • olika metoder i andningsterapi och behovsbedömning och handledning för andningsövningsapparater
 • bedömning av hjälpmedelsbehov, handledning för användning och övning
 • lymfterapi och bedömning av behov av denna.

Vi ger vård åt patienter på intern remiss och enligt överenskomna vårdprocesser.

För vården faktureras poliklinikavgift.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Vårt centrala mål är att patienten ska uppnå en för sin hälsa och sitt välmående optimal rörelse- och funktionsförmåga.

Ansvarspersoner

Avdelningsskötare Sirkka Kaunisto, tfn. 02 313 4253

Päivitetty: 3.12.2019 10:32