Hoppa över menyer

 Hematologiska avdelningen och stamcellstransplantationsenheten

Kontaktinformation

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset (byggnad 18)
Huvudingång (18 A), vån. 7 (D-vingen)
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Telefon

02 313 1015

Fax

02 313 3048

Postadress

PB 52, 20521 Turku

 Hematologiska avdelningen och stamcellstransplantationsenheten

  • Till patienten
  • Mer information

Sjukskötaren pratar med patienten.Hematologin är den medicinska specialitet som arbetar med att utreda och sköta blodsjukdomar. Oftast vaknar misstanken om en blodsjukdom på basis av avvikande laboratorieresultat, där siffrorna som beskriver antalet blodceller i blodet avviker. Om misstanke om blodsjukdom föreligger, undersöks patienten grundligt med hjälp av olika blodprov och benmärgsprovtagning. Proven undersöks av sakkunniga vid ett laboratorium som specialiserat sig på hematologi. Sedan diagnosen fastslagits inleds behandlingen utan dröjsmål. Behandlingen av elakartade blodsjukdomar har under de senaste åren utvecklats mycket kraftigt och en stor del av patienterna kan botas med cytostatika eller stamcellstransplantation.

Vid bäddavdelningen behandlas vuxna patienter. De vanligaste tillstånden som behandlas är olika akuta och kroniska leukemier, myelom, lymfom, myelodysplastiskt syndrom och aplastisk anemi. Våra patienter kommer på remiss.

På hematologiska bäddavdelningen finns 18 patientplatser. Av dessa utgörs 10 av bäddplatser i enpersonsrum och 8 bäddplatser i tvåpersonersrum. I patientrummen finns wc- och tvättutrymmen, kylskåp, teve, trådlös internetförbindelse och system för sjukskötaranrop.

Avdelningen är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan. Anhöriga är välkomna att hälsa på patienterna på avdelningen. Besökstiden är mellan klockan 13 och 19, men för patienter i enpersonsrum är besökstiderna flexibla. Personer med flunsa eller annan smittsam infektionssjukdom får inte besöka avdelningen på grund av risken för smittöverföring till patienterna.

För patienternas bästa arbetar ett mångprofessionellt team på avdelningen. Teamet består av specialistläkare, läkare i specialiseringsutbildning, sjukskötare, närvårdare, avdelningssekreterare, anstaltsbiträden och vid behov också andra sakkunniga.

Samarbetet med laboratoriet är tätt.

 Vård och undersökningar

 

 

Expertis och kunnande

Vi fungerar som expertcenter inom klinisk hematologi och stamcellstransplantationer, och vi följer noggrant med utvecklingen av behandlingar runt om i världen och vi anpassar dessa till vården av våra egna patienter.

Vi deltar i internationell forskning, men satsar även betydligt på egen forskning, med det direkta målet att kontinuerligt utveckla transplantationsmetoderna. Forskningen betonas till nya molekylgenetiska undersökningsmetoder och utnyttjande av den nyaste immunologiska kunskapen i vårdresultaten samt användningen av de nyaste teknikerna i transplantationsprocessen.

Vi deltar även i flera behandlings- och medicinundersökningar, särskilt beträffande elakartade blodsjukdomar. På detta sätt har våra patienter möjligheten att få nya läkemedelsbehandlingar för sin sjukdom långt innan de blir allmänt tillgängliga.

Vår enhet deltar i flera publikationer om hematologiska behandlingar, antingen via egen eller i samarbete utförd forskning.

Vår enhet för stamcellstransplantationer har under de senaste åren märkbart ökat antalet transplantationer. Detta har möjliggjort ibruktagande av nya behandlingsformer. Läkarna som arbetar med stamcellstransplantationer är ett erfaret team som verkat länge inom denna gren.

Utrymmen

Vi verkar i nya utrymmen som byggts för detta ändamål, med isoleringsrum av toppkvalitet och där man satsat på rymlighet och trivsel.  På avdelningen finns 10 enkelrum och 4 dubbelrum. I alla rummen finns toalett, TV och nätförbindelse.

Ansvarspersoner

Chef för ansvarsområdet Kari Remes, professor, överläkare, tfn 02 313 0016

Avdelningsskötare Heli Salovaara, tfn 02 313 2015

Enheten för stamcellstransplantationer

Maija Itälä-Remes, docent, avdelningsöverläkare, tfn 02 313 0498

Transplantationskoordinatorer

Mervi Putkonen, MD, specialistläkare, tfn 02 313 0603

Urpu Salmenniemi, MD, specialistläkare, tfn 02 313 0169

Erica Lauraeus-Käkelä, specialistsjukskötare, tfn 02 313 5015

Kvalitetschef

Marjut Kauppila, docent, specialistläkare, tfn 02 313 0448

Päivitetty: 20.11.2020 08:57