Siirry sisältöön

 Avdelningen för infektionssjukdomar

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset (byggnad 18)
Huvudingång (18A), våning 6 (D-vingen)
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Telefon

02 313 1014

Fax

02 313 3014

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Avdelningen för infektionssjukdomar

  • Till patienten
  • Mer information

På vår avdelning sker diagnostik och behandling av allvarliga infektioner hos vuxna patienter. Utöver patienter med infektioner vårdar vi också övriga patienter inom internmedicin. En betydande grupp är de patienter vars primärsjukdom inte ännu utretts.

Största delen av våra patienter kommer via jouren. Därtill överförs patienter till oss från andra avdelningar. Också infektionspoliklinikens patienter kommer till avdelningen för efterkontroll eller för att få intravenöst antimikrobiellt läkemedel.

För vård på avdelningen debiteras vårddagsavgift och för övriga besök poliklinikavgift eller avgift för vård i serie. Se patientavgifter.

Besökstider

Mån–sön kl. 13–19.

 Vård och undersökningar

Vår uppgift är att ordna vård och behandling av allvarliga eller smittsamma infektionssjukdomar hos vuxna. Då diagnosen klarnat genomförs behandlingen vanligtvis med intravenös antibiotikabehandling som vid behov kan fortsätta som s.k. vård i serie (patienten kommer hemifrån till avdelningen för att få läkemedelsbehandling).

Vi uppmanar våra patienter att aktivt ge patientfeedback. Vi planerar patientens fortsatta vård, utskrivningen och uppföljningen noggrant tillsammans med patienten, anhöriga, olika polikliniker, vårdinrättningar och öppenvårdsenheter.

Vi fick sjukvårdsdistriktets utnämning för framstående arbete år 2003 för vård av SARS-patienter.

Vi genomförde projektet "God vård av isoleringspatienter" åren 2008-2010.

Våra utrymmen

Avdelningen delar utrymmen med vårdavdelningen för hudsjukdomar. Det finns 15 bäddplatser för infektionsenhetens patienter:

  • fem rum är dubbelrum och fem är enkelrum
  • enkelrummen är i första hand till för isoleringspatienter
  • rummen är rymliga och det finns TV, toalett och dusch.

På avdelningen finns också gemensamt utrymme där det finns TV, dator med internetuppkoppling, kaffebryggare, mikrovågsugn och kylskåp. Det är tillåtet att använda egen mobiltelefon på avdelningen.

Ansvarspersoner

Chef för ansvarsområdet, överläkare Jarmo Oksi, tfn. 02 313 0786

Avdelningsskötare Taina Löytölä, tfn. 02 313 2014

Kontaktpersoner för studerande: Sanna Järvensivu, sanna.jarvensivu(at)tyks.fi och Niko Hietanen, niko.hietanen(at)tyks.fi

Päivitetty: 3.12.2019 10:44