Hoppa över menyer

 Avdelningen för infektionssjukdomar och hudsjukdomar

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset (byggnad 18)
Huvudingång (18A), våning 6 (D-vingen)
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Telefon

02 313 1014

Fax

02 313 3014

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Avdelningen för infektionssjukdomar och hudsjukdomar

  • Till patienten
  • Mer information

Avdelningen för infektionssjukdomar

På vår avdelning sker diagnostik och behandling av allvarliga infektioner hos vuxna patienter. Utöver patienter med infektioner vårdar vi också övriga patienter inom internmedicin. En betydande grupp är de patienter vars primärsjukdom inte ännu utretts.

Största delen av våra patienter kommer via jouren. Därtill överförs patienter till oss från andra avdelningar. Också infektionspoliklinikens patienter kommer till avdelningen för efterkontroll eller för att få intravenöst antimikrobiellt läkemedel.

Vi uppmanar våra patienter att aktivt ge patientfeedback. Vi planerar patientens fortsatta vård, utskrivningen och uppföljningen noggrant tillsammans med patienten, anhöriga, olika polikliniker, vårdinrättningar och öppenvårdsenheter.

Vårdavdelningen för hudsjukdomar

Vi vårdar patienter med svåra hudsjukdomar och sår. En patient som har långvarig hudsjukdom kan behöva sluten vård också pga. vårdtrötthet.

Vi tar emot patienter på remiss av läkare. Avdelningen tar också via polikliniken för hudsjukdomar och jouren emot patienter som behöver brådskande vård.

En vårdperiod på vår avdelning tar ofta ungefär en vecka. Under perioden utförs diagnostiska åtgärder och man försöker hitta lämplig och passande behandling för hudsjukdomen. Patientens egenvård är viktig. Därför betonar vi handledning av patienten och eventuella personliga assistenter för att uppnå god egenvård också hemma. Till vår arbetsgrupp hör också en socialarbetare.

Besökstider

Mån–sön kl. 13–19.

För vård på avdelningen debiteras vårddagsavgift och för övriga besök poliklinikavgift eller avgift för vård i serie. Se patientavgifter.

 Vård och undersökningar

Vi fick sjukvårdsdistriktets utnämning för framstående arbete år 2003 för vård av SARS-patienter.

Vi genomförde projektet "God vård av isoleringspatienter" åren 2008-2010.

Våra utrymmen

Vårdavdelningen är en kombinerad avdelning som fungerar tillsammans med avdelningen för infektionssjukdomar.

Avdelningen för infektionssjukdomar och vårdavdelningen för hudsjukdomar fungerar i samma tillstånd.

Det finns 15 bäddplatser för infektionsenhetens patienter:

  • fem rum är dubbelrum och fem är enkelrum
  • enkelrummen är i första hand till för isoleringspatienter
  • rummen är rymliga och det finns TV, toalett och dusch.

Det finns 8 bäddplatser för hudklinikens patienter:

  • Fyra dubbelrum, vid behov också isoleringsrum.
  • Samtliga rum har toalett, badrum och TV.

På avdelningen finns också gemensamt utrymme där det finns TV, dator med internetuppkoppling, kaffebryggare, mikrovågsugn och kylskåp. Det är tillåtet att använda egen mobiltelefon på avdelningen.

Ansvarspersoner

Avdelningen för infektionssjukdomar

Chef för ansvarsområdet, överläkare Jarmo Oksi, tfn. 02 313 0786
Avdelningsskötare Taina Löytölä, tfn. 02 313 2014
Biträdande avdelningsskötare Sari Rautio, tfn. 02 313 8084

Vårdavdelningen för hudsjukdomar

Chef för ansvarsområdet Leena Koulu, tfn. 02 313 1624
Avdelningsskötare Taina Löytölä, tfn. 02 313 2014
Biträdande avdelningsskötare Sari Rautio, tfn. 02 313 8084

(e-postadresserna är i formen fornamn.efternamn(a)tyks.fi)

Vi hör till Åucs Medicinska verksamhetsområdet

Päivitetty: 9.11.2020 09:01