Hoppa över menyer

 Polikliniken för infektionssjukdomar

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs U-sjukhuset
Ingång 3F, våning 1
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Öppettider

Vardagar klockan 8.00–15.30

Telefonnummer

Vi använder callback systemet. Observera att du endast kan lämna meddelande under telefontid.

 • Välj 1, om du vill boka, flytta eller avboka tider (avdelningssekreterare).
 • Välj 2, om du behöver hjälp av sjukskötare.

02 313 4302

Avdelningssekreterares telefontid:
mån–fre kl. 7–9 och 12–13

Sjukskötares telefontid:
mån–tis, tors–fre kl. 8.30–9.30
mon och ons kl. 13–14

Andra telefonnummer:

02 313 2289, socialarbetare

Fax

02 313 2061

Postadress

PB 52, 20521, Åbo

 Polikliniken för infektionssjukdomar

 • För patienter
 • Ytterligare information

En sjukskötare i Polikliniken för infektionssjukdomar.

Tidsbeställningspolikliniken för infektionssjukdomar sköter infektionspatienter på krävande specialnivå. Dessutom hör frågor om differentialdiagnostik till vår vardag.

Bland de vanligaste patientgrupper som besöker polikliniken och de vanligaste sjukdomarna finns:

 • HIV-positiva patienter
 • Patienter med långvarig feber av okänd orsak
 • Borrelios
 • Patienter med nedsatt immunförsvar
 • Infektioner hos resande och invandrare
 • Fortsatt vård och uppföljning av svåra infektioner som krävt intagning på sjukhus
 • Infektioner p.g.a. främmande föremål i kroppen

Cirka hälften av våra patienter kommer på remiss från hälsocentraler och kretssjukhus. Resten utgörs av patienter som kommer på kontroll efter en period av avdelningsvård eller efter ett besök på akuten.

Besöken faktureras antingen som poliklinikbesök eller serievårdsbesök. Se kundavgifter.

Vår målsättning är att bedöma patientens tillstånd omgående och att därefter ombesörja alla bilddiagnostiska och laboratorietekniska undersökningar så snabbt som möjligt.

Läkaren och patienten diskuterar undersökningsresultaten antingen under nytt poliklinikbesök eller per telefon. I allmänhet skickar vi ett utdrag ur patientjournalen som gäller besöket eller telefonsamtalet hem till patienten och till hälsocentralen eller den remitterande läkaren.  Utdraget kommer som ett brev per post.

Eftersom vi är en universitetsklinik, deltar vi i medicinska och vårdvetenskapliga studier inom vårt specialområde. Patienter inbjuds då att delta i dessa studier.  Deltagandet är frivilligt och skriftligt samtycke begärs av de patienter som är villiga att delta.

Mobilen får gärna vara avstängd eller inställd på ljudlös under poliklinikbesöket.

Utrymmen

Vår poliklinik finns i samma våning som de flesta specialpoliklinikerna inom det medicinska verksamhetsområdet. Väntrummet utgörs av poliklinikvåningens gång.

Ansvarspersoner

Chefen för ansvarsområdet infektionssjukdomar, överläkare Jarmo Oksi, tel. 02 313 0786
Tf. avdelningsskötaren för inremedicinska polikliniken Mia Nisukangas, tel. 050 472 4674

Vi sorterar under ÅUCS Medicinska verksamhetsområde.

Päivitetty: 26.9.2022 11:53