Siirry sisältöön

 Polikliniken för infektionssjukdomar

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, A-sjukhuset (byggnad 6)
Ingång A, C-vingen, våning 1
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Öppettider

Vardagar klockan 8–15.30

Telefonnummer

Frågor gällande tidsbeställning
02 313 3060, avdelningssekreteraren
Må, ti, to och fre kl. 8–13
Ons kl. 9–14

Frågor gällande sjukvård
02 313 1024 och 02 313 8077, infektionsskötaren
Må, ti, to och fre kl. 8.30–9.30
Må, ti och ons kl. 13–14

Fax

02 313 2061

Postadress

PB 52, 20521, Åbo

 Polikliniken för infektionssjukdomar

  • För patienter
  • Ytterligare information
Tidsbeställningspolikliniken för infektionssjukdomar sköter infektionspatienter på krävande specialnivå. Dessutom hör frågor om differentialdiagnostik till vår vardag.

Bland de vanligaste patientgrupper som besöker polikliniken och de vanligaste sjukdomarna finns:

  • HIV-positiva patienter
  • Patienter med långvarig feber av okänd orsak
  • Borrelios
  • Patienter med nedsatt immunförsvar
  • Infektioner hos resande och invandrare
  • Fortsatt vård och uppföljning av svåra infektioner som krävt intagning på sjukhus
  • Infektioner p.g.a. främmande föremål i kroppen

Cirka hälften av våra patienter kommer på remiss från hälsocentraler och kretssjukhus. Resten utgörs av patienter som kommer på kontroll efter en period av avdelningsvård eller efter ett besök på akuten.

Besöken faktureras antingen som poliklinikbesök eller serievårdsbesök. Se kundavgifter.

Vår målsättning är att bedöma patientens tillstånd omgående och att därefter ombesörja alla bilddiagnostiska och laboratorietekniska undersökningar så snabbt som möjligt.

Läkaren och patienten diskuterar undersökningsresultaten antingen under nytt poliklinikbesök eller per telefon. I allmänhet skickar vi ett utdrag ur patientjournalen som gäller besöket eller telefonsamtalet hem till patienten och till hälsocentralen eller den remitterande läkaren.  Utdraget kommer som ett brev per post.

Eftersom vi är en universitetsklinik, deltar vi i medicinska och vårdvetenskapliga studier inom vårt specialområde. Patienter inbjuds då att delta i dessa studier.  Deltagandet är frivilligt och skriftligt samtycke begärs av de patienter som är villiga att delta.

Mobilen får gärna vara avstängd eller inställd på ljudlös under poliklinikbesöket.

Utrymmen

Vår poliklinik finns i samma våning som de flesta specialpoliklinikerna inom det medicinska verksamhetsområdet. Väntrummet utgörs av poliklinikvåningens gång.

Ansvarspersoner

Chefen för ansvarsområdet infektionssjukdomar, överläkare Jarmo Oksi, tel. 02 313 0786
Avdelningsskötaren för inremedicinska polikliniken Päivi Lahtonen, tel. 02 313 3068

Vi sorterar under ÅUCS Medicinska verksamhetsområde.

Päivitetty: 27.11.2019 13:51