Hoppa över menyer

 Isotopavdelningen

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, U-sjukhuset
Ingång 3A, våning 1
Kinakvarngatan 4-8, Åbo.

Öppettider

Mån–fre kl. 7.30–15.15

Telefon

02 313 1840 kansli och tidsbeställning
(mån–fre kl. 8–15)

Fax

02 313 2892

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Isotopavdelningen

  • Till patienten
  • Mer information

Vi utför isotopundersökningar t.ex. av skelettet, hjärtat, blodcirkulationen och andningen, urinvägarna samt lymfkärlen. En liten mängd radioaktivt läkemedel administreras vanligtvis i venen i armvecket och dess upptag i målorganet avbildas med gammakamera.

Isotopundersökningarnas fördel är sensibilitet. Snittavbildning (SPECT) och att kombinera den med datortomografibild kan användas enligt behov för att öka undersökningens diagnostiska precision.

Vi ger också isotopbehandlingar. Vanligtvis beslutar specialistläkare inom internmedicin eller cancersjukdomar ifall sådana behövs. För de här behandlingarna och alla undersökningar behövs läkarremiss.

Vi betjänar avdelningarna vid Åucs och också övriga sjukhus inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Isotopavdelningen har följt det av FINAS ackrediterade kvalitetskontrollsystemet sedan år 2003.  Ackrediteringsbeslutet baserar sig på den internationella standarden SFS-EN ISO/IEC 17025:2005.  Närmare information om kompetensområdena för vårt testlaboratorium (T150) och giltighetstider finns på FINAS nätsidor.

Ansvarspersoner

Avdelningsöverläkare Marko Seppänen, tfn. 02 313 0492

Avdelningsskötare Anne Helminen, tfn. 02 313 2840

Päivitetty: 8.7.2020 09:37