Hoppa över menyer

 Ortopedisk veckoavdelning (övre extremitet)

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Polikliniken:

Åucs, T-sjukhuset
Ingång 18A, D-vingen,
vån. 1 och 2
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Vårdavdelningen:
Åucs, Kirurgiska sjukhuset
vån. 2
Luolavuorivägen 2, Åbo

Öppettider

Polikliniken:

mån–fre kl. 7.30–15.30

Telefon

02 313 6166 poliklinikerna, tidsbeställning och förfrågningar
02 313 6166 vårdavdelningen

Fax

02 313 3245

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Ortopedisk veckoavdelning (övre extremitet)

  • Till patienten
  • Mer information

Röntgenbild av en hand. 

Vi undersöker och vårdar patienter som har skada i handen, följdtillstånd efter sådan skada eller annan sjukdom i handen.

Vi behandlar akuta skador i handen och planerar fortsatt rehabilitering efter skadan.

En stor del inom handkirurgin är identifiering av olika följdtillstånd efter skador i handen och behandling av dessa. Typiska exempel är

  • frakturer i handen där benbildningen skett i dålig ställning
  • olika ledbandsskador 
  • sen- och nervskador som inte behandlats.

Handkirurgen behandlar också kroniska sjukdomar i armen och handen, till exempel

  • nervkompressioner
  • Dupuytrens kontrakturer
  • senskideinflammationer.

Sällsynta, medfödda missbildningar och defekter och brister i armarna och händerna tillhör också handkirurgin.  

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare.

Patienterna debiteras poliklinikavgift eller vårddagsavgift beroende på besöket. Se patientavgifter.

Över hälften av patienterna på handkirurgin opereras dagkirurgiskt. En dagkirurgisk patient kommer till sjukhuset på operationsdagens morgon och skrivs ut samma dag efter åtgärden.

Övriga patienter som ska genomgå handoperation kommer till operation hemifrån (LEIKO på finska) och stannar efteråt på vårdavdelningen för fortsatt vård.

Patienten får operationstiden huvudsakligen i samband med ett poliklinikbesök. Den opererande läkaren bedömer preliminärt på vilket sätt operationen genomförs.

Cirka två veckor före operationen intervjuas patienten per telefon och man bokar tid hos sjukskötare. Med intervjun kartlägger man patientens underliggande sjukdomar och övriga saker som eventuellt inverkar på operationen och man ger instruktioner inför operationen.

Anmälning sker på operationsdagens morgon direkt till operationsavdelningen. Den opererande läkaren och ergoterapeuten undersöker handen som ska opereras före åtgärden. Patienten får i det här skedet preliminära instruktioner för fortsatt vård och får möjlighet att diskutera den kommande åtgärden.

Handkirurgiska operationer utförs antingen med bedövning eller under nedsövning beroende på patientens tillstånd och operationens karaktär.

Patienter som kommer på jourmässig operation överförs efter operationen till vårdavdelningen.

Ansvarspersoner

Chef för ansvarsområdet Hanna-Stiina Taskinen, tfn. 02 313 6176 
Avdelningsskötare Vuokko Sahi-Puolakka, tfn. 02 313 6188

Vi hör till Åucs verksamhetsområde för stöd- och rörelseorganens sjukdomar.

Vårdkoordinatorn

Tfn. 02 313 0844 (må–fre kl. 9–14).

Päivitetty: 6.4.2021 10:55