Hoppa över menyer

 Polikliniken för utvecklingsuppföljning

​Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, Fyrsjukhuset, Keramiksfabriksvägen 5, Åbo

Telefon

02 313 2473 tidig uppföljning av mycket små prematurer
(mån–fre 8–16)

02 313 1439 senare uppföljning av mycket små prematurer
(mån, tis och tors 10–11.30)

02 313 2473 syrgaspolikliniken
(mån–fre 8–16)

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Polikliniken för utvecklingsuppföljning

  • Till patienten
  • Till studeranden

Barn på polikliniken för utvecklingsuppföljning.

På polikliniken för utvecklingsuppföljning uppföljs barn som efter hemförlovningen behöver stöd beträffande tillväxt och/eller utveckling. Barn som fötts före graviditetsvecka 32 och/eller väger under 1500 g vid födseln uppföljs upp till två års ålder, barn födda i graviditetsvecka 32–34 uppföljs tills de börjat gå och barn födda efter graviditetsvecka 34 enligt behov.

Arbetsgruppen på polikliniken består av barnläkare, fysioterapeut och sjukskötare. Under besöken utvärderas barnets tillväxt, utveckling, hälsotillstånd, näring, sömn, allmänna välbefinnande men också hur föräldrarna orkar och mår. Vid behov konsulteras olika specialister som t.ex. neurolog, talterapeut eller näringsterapeut. I samband med besöken kan det ingå blodprovstagning eller bilddiagnostik. Mottagningens längd är 45-60 minuter.

Små prematurer besöker polikliniken en gång/månad till en början. Vid den beräknade tiden görs magnetröntgenundersökning av hjärnan och vid 1mån ålder(från den beräknade tiden) görs en noggrannare hörselundersökning (BAEP). I samband med 1-års besöket utreder vi prematurens talutveckling och därför skickar vi hem ett frågeformulär på förhand. På 2-års kontrollen görs ett neuropsykologiskt test. För andra än små prematurer kommer poliklinik besöken vid 1 eller 2mån ålder från den beräknade tiden och uppföljningen pågår vanligen till ett års ålder.

Sjukskötarens mottagning

Till sjukskötarens mottagning kommer t.ex. barn som hemförlovats med näsmagslang antingen från intensivvårdsavdelningen för nyfödda eller BB-avdelningen. Under dessa besök kan vid behov även en fysioterapeut vara närvarande.

De barn som hemförlovas med syretillägg uppföljs på syrgaspolikliniken. Till en början är besöken täta och på mottagningen finns alltid en läkare, sjukskötare och regelbundet även en fysioterapeut. Under dessa besök utvärderas samma saker som på utvecklingsuppföljnings polikliniken, samt hur behandlingen med syretillägg fungerar. Det kan behövas tätare blodprovstagningar. Apparaterna för tilläggssyre behandlingen kontrolleras i samband med besöken.

Mellan utvecklingsuppföljningens besök har familjerna möjlighet att ta kontakt per telefon. En sjukskötare svarar i telefonen och vid behov konsulterar hon läkare. Vi arbetar i samarbete med barnrådgivningen.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Under den tiden du är på praktik på intensivvårdsavdelningen för nyfödda kan du komma överens med poliklinikskötaren om en praktikdag på utvecklingsuppföljnings polikliniken.

Päivitetty: 15.2.2022 09:35