Hoppa över menyer

 Lungmedicinska polikliniken

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset (byggnad 18)
Huvudingång (18A), våning 2, A-vingen

Behandling av sömnapné våning 3, B-vingen

Tavastlandsvägen 11, Åbo

Öppettider

Mån–fre kl. 8–15

Telefon

02 313 4333 tidsbeställning

Fax

02 313 3328

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Lungmedicinska polikliniken

  • Till patienten
  • Mer information

Vi undersöker och behandlar lungsjukdomar, såsom astma, sömnapné och lungcancer.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare.

För besöket debiteras poliklinikavgift. För hyposensibilisering, anti-IgE-behandling och cytostatikabehandling debiteras avgift för vård i serie. Se patientavgifter.

 Vård och undersökningar

Expertis och kunnande

  • Vi tog redan år 2012 som de första i Norden i bruk fjärruppföljning av sömnapnépatienters CPAP-behandling.
  • Aktivt deltagande bl.a. i skapande av nationella God medicinsk praxis-rekommendationer för sömnapné, lungcancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom och hyposensibilisering.

Ansvarspersoner

Avdelningsöverläkare Tarja Saaresranta

Avdelningsskötare Kaisa Tojkander, tfn. 02 313 3320

Päivitetty: 1.6.2021 11:44