Hoppa över menyer

 Lungavdelning 2

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, A-sjukhuset, våning 8
Kinakvarngatan 4-8, Åbo.

Telefon

02 313 4282

Fax

02 313 4672

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Lungavdelning 2

  • Till patienten
  • Mer information

Vi undersöker och behandlar lungsjukdomar, såsom lungcancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom och lunginflammation.

Patienterna kommer till avdelningen:

  • på remiss
  • via samjouren
  • på överenskommen kontroll.

Patienter debiteras poliklinikavgift eller vårddagsavgift beroende på besöket. Se patientavgifter.

Besökstider

Mån–sön kl. 13–18

Vård och undersökningar

  • Lungcancer
  • Kronisk obstruktiv lungsjukdom
  • Lunginflammation

 Vård och undersökningar

 

På vårdavdelningen finns 25 patientplatser.

Ansvarspersoner

Avdelningsläkare Jan Kosonen

Avdelningsskötare Oili Äyräs, tfn. 02 313 5042

Päivitetty: 20.11.2020 08:56