Siirry sisältöön

 Smärtkliniken

​Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs Stamsjukhuset
Byggnad 8, våning 1
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Öppettider

Mån–fre kl. 7.45–15

Förändringar i öppettider på Smärtkliniken 2020:

 • 30.10.2020 stängd
 • 9.12.2020 stängd
 • 23.12.2020 kliniken stängs redan kl. 13.00
 • 24.12.2020–3.1.2021 stängd

Telefon

02 313 2617

Fax

02 313 3270

Postadress

PB 52, 20521 Åbo
 

Obs! Förändringar i verksamheten fr.o.m. 1.9.2019:

Alla samtal till smärtkliniken går från och med 1.9.2019 till en automatisk telefonsvarare. Svararen fungerar mån–fre kl. 7–15 och du kan lämna meddelanden om receptförnyelse eller om annullering eller ombokning av mottagningstider. Du kan också lämna ett telefonmeddelande och en sjukskötare kommer då att ringa upp dig under en vardag mellan klockan 8 och 15.

 Smärtkliniken

 • Till patienten
 • Mer information

​Vi undersöker och behandlar patienter med svår, långvarig smärta och planerar rehabilitering för dem. Vi erbjuder Åucs verksamhetsområden konsultation. Vi ansvarar även för utvecklingen av smärtbehandlingen i regionen och deltar i utbildningen av personal inom hälso- och sjukvården.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare.

Vi erbjuder

 • multiprofessionell undersökning (läkare, psykolog, sjukskötare)
 • patienthandledning
 • läkemedelsbehandling
 • rehabiliterande smärthantering i grupp
 • ryggmärgsstimulation
 • informationsdagar för smärtpatienter och deras närstående.

För besöket debiteras poliklinikavgift.

Vi har årligen omkring 2000 patientbesök. Ungefär hälften av remisserna kommer från öppenvården och hälften från klinikerna på Åucs.

Undersökningens förlopp

När patienten får kallelse till smärtkliniken skickas ett smärtfrågeformulär hem innan besöket. Det fylls i hemma och tas med till det första mottagningsbesöket. På basis av remissen kan patienten få antingen tid för läkarmottagning eller kallas på multiprofessionell undersökningsperiod.

Under den multiprofessionella undersökningsperioden träffar patienten under samma dag läkare, psykolog och sjukskötare. Psykologens undersökning fortsätter under det andra mottagningsbesöket som vanligen är inom en vecka. I slutet av undersökningsperioden skriver man i arbetsgruppen en vård- och rehabiliteringsrekommendation för patienten. Ibland kan man senare ordna gemensam mottagning, med läkare, psykolog, sjukskötare, patienten och vid behov närstående och/eller läkaren som ansvarar för den fortsatta vården.

Multiprofessionell  arbetsgrupp

Vi behandlar patienter i samarbete med primärhälsovården enligt regionalt överenskomna vårdkedjor. Patienten får inte alltid en mottagningstid på basis av remissen utan ibland kan den multiprofessionella arbetsgruppen eller läkaren ge den remitterande läkaren behandlingsinstruktioner.

Den multiprofessionella arbetsgruppen samlas en gång i veckan på smärtkliniken. Medlemmarna i arbetsgruppen är anestesiläkare, psykiater, specialisttandläkare, psykolog och smärtskötare.

På den multiprofessionella smärtarbetsgruppens möte behandlas en del av remisserna, skrivs vård- och rehabiliteringsplaner, beslutas om krävande läkemedelsbehandlingar och om behandlingsförsök med ryggmärgsstimulering. Därtill konsulteras andra medlemmar i arbetsgruppen samt planeras verksamheten.

Ansvarspersoner

Tf. chef för ansvarsområdet Pirkka Rautakorpi, tfn. 02 313 1269
Avdelningsskötare Marja-Liisa Mäkinen, tfn. 02 313 0690

Vi hör till Åucs serviceområde Totek (perioperativa tjänster, intensivvård och smärtbehandling)

Päivitetty: 14.9.2020 12:48