Hoppa över menyer

 Klinisk fysiologi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset (byggnad 18)
Huvudingång (18A), vån. 1 (E-vingen)
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Öppettider

Mån–fre kl. 7.30–15.00

Telefon

02 313 1935 kansli och tidsbeställning

Fax

02 313 1666

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Klinisk fysiologi

  • Till patienten
  • Mer information

Vi utför undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen, andningen samt matsmältningskanalen.

Klinisk fysiologi är en medicinsk specialitet som undersöker och mäter kroppens funktioner och störningar i dessa med hjälp av den nyaste medicinska teknologin.

Vi betjänar Åucs avdelningar och andra sjukhus inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Vår service utnyttjas huvudsakligen av avdelningar och polikliniker på Åucs stamsjukhus.

Patienter kommer till oss på remiss av läkare.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Den klinisk fysiologiska verksamheten har följt det av FINAS ackrediterade kvalitetskontrollsystemet sedan år 1998. Vi var det första ackrediterade laboratoriet inom vår bransch i Finland. Ackrediteringsbeslutet baserar sig på den internationella standarden SFS-EN ISO/IEC 17025:2005. Närmare information om kompetensområdena för vårt testlaboratorium (T150) och giltighetstider finns på FINAS webbsidor.

Våra utrymmen

På vår avdelning finns det väntrum för patienter och medföljare samt toalett och handikapptoalett. I väntrummet finns TV och tidningar.

Ytterkläder och värdesaker bör man ta med in i undersökningsrummet.

Ansvarspersoner

Avdelningsöverläkare Maria Saarenhovi, tfn. 02 313 1828

Avdelningsskötare Päivi Ali-Raatikainen, tfn. 02 313 2935

Päivitetty: 18.8.2020 09:37