Hoppa över menyer

 Klinisk genetik

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, A-sjukhuset,  våning 1.
Kinakvarngatan 4–8, Åbo

Telefon

02 313 1390

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Klinisk genetik

  • Till patienten
  • Mer information

Vi erbjuder omfattande service inom genetik för invånare inom Egentliga Finlands och Satakuntas sjukvårdsdistrikt och på Åland.

Till oss kommer

  • patienter med ärftlig sjukdom eller misstanke om sådan samt deras nära släktingar
  • patienter med medfödd missbildning eller missbildningssyndrom
  • gravida kvinnor vars fosterundersökning gett ett avvikande resultat
  • par som planerar graviditet och är oroliga över sitt kommande barns hälsa
  • par som lider av barnlöshet eller upprepade missfall.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. I specialfall kan patienten själv ta kontakt med polikliniken. Vi erbjuder även pappers- och telefonkonsultation.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Expertis och kunnande

Vi bedriver vetenskaplig forskning i samarbete med enheten för medicinsk genetik vid Åbo universitet, med olika kliniker på Åucs samt andra enheter för medicinsk genetik i landet. I vissa projekt har vi även haft med forskningsinstanser utomlands.

Ansvarspersoner

Överläkare Minna Kankuri-Tammilehto, tfn. 02 313 7785

Vi hör till Åucs Medicinska verksamhetsområde.

 

Päivitetty: 10.8.2022 13:24