Hoppa över menyer

 Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar

​Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs Fyrsjukhuset, våning 7. Keramikfabriksgatan 5.

Öppettider

Mån–fre kl. 7.30–15.00

Jouren tills vidare på T-sjukhusets samjour.

Telefon

02 313 1598
(mån–fre kl. 8.30–10.00 och 13.00–15.00)

02 313 1525
jourhavande skötare 24h

Fax

02 313 3525

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar

  • Till patienten
  • Mer information

 

Vi vårdar patienter med öron-, näs- och halssjukdomar. Vi gör operationsbedömningar, planerar cancerbehandling och utför dagkirurgiska åtgärder.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. För besöket debiteras poliklinikavgift.

Jour

Vi tar hand om akuta fall, t.ex. skador i huvud- och halsområdet. Patienter som kommer med jourremiss tas emot i samma utrymmen som patienter med tidsbeställning. Beroende på antalet jourpatienter kan mottagningstiderna ändras.

Jouren för öron-, näs- och halssjukdomar är tills vidare dygnet runt på T-sjukhusets samjour. Anmäl dig i samjourens entréhall genom att trycka på könummerknappen.

Patienter med vårdrelation till öron-, näs- och halskliniken och de patienter som behöver rådgivning kan ringa sjukskötaren utanför tjänstetid, tfn. 02 313 1525. Övriga patienter kan ta kontakt med telefonrådgivningen vid T-sjukhusets jour, tfn. 02 313 8800.

 Vård och undersökningar

 

​Ansvarspersoner

Ansvarig läkare Lotta Haavisto

Avdelningsskötare Maarit Mustonen, tfn. 02 313 2525

Vi hör till Åucs verksamhetsområde för operativ verksamhet och cancersjukdomar.

Päivitetty: 22.2.2022 12:50