Hoppa över menyer

Dialysavdelning R23A

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, byggnad 2
Ingång 2B
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Mer information om parkering och trafik.

Öppettider

Mån–lör kl. 7–15
Söndag stängt

Telefon

02 313 2035

Fax

02 313 2036

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Dialysavdelning R23A

I den dialysavdelningen R23A strävas efter patientens självständiga vård enligt patientens krafter. 

Vi skötar patienter sex dagar i veckan, från måndag till lördag.

Vår avdelning har 8 patientplatser. Vi har också ett behandlingsrum där patienten kan gå och göra hemodialysbehandlingen självständigt under öppettider.

Vi hör till Åucs medicinska verksamhetsområde.

Nyttiga länkar


 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Päivitetty: 12.3.2021 12:20