Hoppa över menyer

 Rehabiliteringsavdelningen

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kaskenlinna D, våning 3
Lillheikkilävägen 3
20700 Åbo

Telefon

02 313 4285 avdelningen (och platsförfrågningar)

Postadress

Åucs, rehabiliteringsavdelningen
Kaskenlinna D, våning 3
PB 52, 20521 Åbo


 Rehabiliteringsavdelningen

 • Till patienten
 • Studeranden
 • Mer information

 

Vi erbjuder krävande medicinsk rehabilitering. I vår verksamhet fokuserar vi på rehabilitering strax efter att du insjuknat eller skadat dig. Vår målsättning är att förbättra din funktionsförmåga och livskvalitet. Vi tar emot dig på remiss av läkare. Du får inbjudan antingen till rehabilitering dygnet runt på avdelning eller till rehabilitering dagtid.

De vanligaste orsakerna till behovet av rehabilitering hos oss är

 • störningar i hjärnans blodcirkulation
 • hjärnskador
 • svår, problematisk smärta
 • multipla skador
 • ryggmärgsskador
 • amputation av extremitet
 • besvär i stöd- och rörelseorganen.

Se rehabiliteringsavdelningens broschyr (pdf)

Vi har åtta platser för neurologiska patienter och åtta för fysioterapipatienter. Dessutom finns det en dagrehabiliteringsplats för dessa båda specialiteter. En poliklinik för ryggmärgsskadepatienter arbetar också i anknytning till avdelningen.

Vårdpersonalen utför vårdarbete för att förbättra patientens funktionsförmåga och handleder patientens egenvård. Terapeuterna ger individuell terapi och gruppterapi för att förbättra olika kroppsfunktioner. Dessutom får rehabiliteringspatienten handledning i träning på egen hand.  Det är viktigt att patientens anhöriga deltar i att förverkliga målsättningarna under rehabiliteringsperioden.

Också erfarenhetsexperter besöker avdelningen. Det går bra att komma överens om diskussioner i enrum med någon av dem.

För vårdperiod på avdelningen debiteras vårddagavgift, vars belopp fastslås av en multiprofessionell rehabiliteringsarbetsgrupp.

Besökstider

Må–sö kl. 14–19, också andra tider enligt överenskommelse.

Vi sorterar under Åucs Neurocentrum som upprätthåller en Facebooksida.

Vår avdelning är också en enhet för vårdpraktikanter. Sjuk- och närvårdsstuderandena bokar sina egna praktiktider elektroniskt.

Undervisnings- och handledningsmoment

 • planering, verkställande och bedömning av rehabiliteringsperiod ur vårdarbetssynpunkt
 • multiprofessionellt samarbete
 • deltagande i rehabiliteringsarbetsgruppens verksamhet

Innan praktiken börjar

Repetera grunderna för cirkulationsstörningarna i hjärnan, traumatiska hjärnskador, de vanligaste sjukdomarna i stödorganen och ryggmärgsskadorna.

Vad kan du lära dig på vår avdelning?

Målsättningarna är 

 • att du lär dig att ett tänkesätt som befrämjar funktionsförmågan hör till vårdarbetet
 • att du blir van vid att möta och handleda rehabiliteringsklienten och hens anhöriga
 • att du får en känsla för vad rehabilitering betyder för livssituationen för den som rehabiliteras efter sjukdom eller skada
 • att du klarar av, tillsammans med din handledare, att handleda och stöda sjuka och skadade människor.

Vår uppgift är att producera rehabiliteringstjänster för vuxna patienter som vårdas på sjukhusets vårdavdelning eller inom öppenvården och att befrämja såväl forskningen kring medicinsk rehabilitering som ett rehabiliteringsbejakande tänkesätt.

Rehabiliteringen innehåller terapier, självständig träning och vila. Tillsammans hjälper dessa rehabiliteringsklienten att klara sig självständigt och att uppnå bättre livskvalitet.

Rehabiliteringsteamet omfattar specialistläkare i neurologi och i fysiatri, sjukskötare, närvårdare, avdelningssekreterare, lokalvårdare, fysioterapeut, ergoterapeut, talterapeut, psykolog, socialarbetare och rehabiliteringsinstruktör. Tillsammans med rehabiliteringsklienten utreder teamet målsättningarna för rehabiliteringsperioden och uppgör en plan för tiden efter rehabiliteringsperioden.

Under veckosluten går det bra för klienten att åka på veckoslutspermission, om detta inte stör rehabiliteringsprocessen. Eventuella semesterresor sker på egen bekostnad. Då funktionsförmågan förbättras, kan teamet också rekommendera träning hemma, och då ber vi om feedback från anhöriga.

Vi är en specialsjukvårdsenhet och finns i Kaskenlinna sjukhus i Åbo. Våra patientrum är rymliga och avsedda för två personer. I rummen finns toalett- och duschfaciliteter.

Förutom terapiutrymmen har vi tillgång till tre rehabiliteringsrobotar – två gångapparater och en rehabiliteringsapparat för övre extremiteterna.

Ansvarspersoner

Vi sorterarunder Åucs Neurocentrum.

Päivitetty: 28.4.2022 10:17