Hoppa över menyer

 Rehabiliteringsavdelningen

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kaskenlinna D, våning 3
Lillheikkilävägen 3
20700 Åbo

Telefon

02 313 4285 avdelningen

02 313 4285, platsförfrågningar
(mån–tors kl. 13–15)

Postadress

Åucs, rehabiliteringsavdelningen
Kaskenlinna D, våning 3
PB 52, 20521 Åbo

 Rehabiliteringsavdelningen

  • Till patienten
  • Mer information

 

När vi genomför rehabilitering är vårt mål att förbättra patientens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga.

De vanligaste skälen för rehabiliteringsperiod är

  • störning i hjärnans blodcirkulation
  • hjärnskador
  • svåra smärtproblem
  • multipla skador
  • ryggmärgsskador
  • amputationer
  • besvär i stöd- och rörelseorganen.

Vi tar emot patienter på remiss av läkare. På grund av det begränsade antalet vårdplatser kan vi inte ta emot alla remitterade patienter och vår verksamhet fokuserar på den första rehabiliteringen efter sjukdom eller skada.

För vårdperiod på avdelningen debiteras vårddagavgift. Rehabiliteringsbedömningsperioderna är kostnadsfria för patienten. För poliklinikbesök debiteras poliklinikavgift.

Vi arrangerar informationsdagar för anhöriga till patienter med hjärncirkulationsstörning. I samarbete med Åucs poliklinik för rehabiliteringsundersökningar och smärtkliniken arrangerar vi informationsdagar för smärtrehabiliteringsklienter och deras anhöriga.

Besökstider

Mån–sön kl. 14–19. Anhöriga kan besöka avdelningen även utanför besökstiderna.

 Vård och undersökningar

Vår uppgift är att producera vårdavdelnings- och polikliniktjänster inom medicinsk rehabilitering med tillhörande fortsatta uppföljningar för vuxenpatienter och att främja forskningen inom medicinsk rehabilitering och föra fram ett rehabiliteringspositivt tänkande.

I rehabiliteringsteamet ingår läkare, sjukskötare, primärskötare, avdelningssekreterare, lokalvårdare, fysioterapeut, ergoterapeut, talterapeut, psykolog, socialarbetare och rehabiliteringsinstruktör. Vi funderar tillsammans med rehabiliteringsklienten på målen för rehabiliteringsperioden och vi skriver en rehabiliteringsplan för tiden efter avdelningsperioden.

Man kan ta veckoslutssemester från rehabiliteringsavdelningen, förutsatt att det inte stör rehabiliteringen. Efter att det skett progression kan vi också rekommendera träning hemma för att få feedback över hur klienten klarar sig hemma. Det är viktigt att de anhöriga deltar i rehabiliteringen.

Vårt vårdteam är mycket uppskattat både bland patienter och hälsovårdspersonal och vi har i redan i 25 års tid gett rehabilitering på avdelningen. 

Ansvarspersoner

Neurolog Sinikka Tarvonen-Schröder, tfn. 02 313 4276

Fysiater Petteri Jokinen, tfn. 02 313 4395

Avdelningsskötare Tiina Karppinen, tfn. 02 313 4233

Chef för ansvarsområdet Jussi Posti

Päivitetty: 20.11.2020 08:56