Hoppa över menyer

 Hörcentralen

Kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS Fyrsjukhus, våning 7. Keramikfabriksgatan 5, Åbo.

Öppettider

Mån–tors kl. 7.30–15.30
Fre kl. 7.30–14.30

Telefon

Tidbeställning på remiss av läkare.

Flytta och avboka tider
mån–fre kl. 7.30–10 och 13–14
Tfn. 02 313 1526

Hörapparater och öroninsatser relaterade frågor och tidsbeställning
mån–tors kl. 8–15
Tfn. 02 313 0087
Hörcentralen använder återringingssystem.

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Hörcentralen

  • Till patienten
  • Mer information

Vi undersöker och vårdar patienter med hörselskador. Vi fastställer,  justerar och reparerar hörapparater och kokleaimplantat.

Skötarnas kontaktuppgifter

Tidsbeställning vid problem med hjälpmedel mån–tors kl. 13.30–15
Servicenummer för döva (endast textmeddelanden), tfn 050 573 0826

Ansvarspersoner

tf. avdelningsöverläkare Jaakko Salonen, tfn 02 313 0461

Päivitetty: 12.9.2022 08:27