Hoppa över menyer

 Polikliniken för läkemedelsbehandling

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset (byggnad 18)
Huvudingång (18A), våning 2 (G-vingen)
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Öppettider

Mån–tors kl. 7.30–17
Fre kl. 7.30–15.30

Telefonnummer

02 313 7290 tidsbeställning och förfrågningar
(mån–fre kl. 9–15)

Fax

02 313 7175

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Polikliniken för läkemedelsbehandling

  • Till patienten
  • Mer information

Vi ger cancerpatienter cancermedicinbehandling. Vi har patienter från cancerkliniken, lungkliniken och gynekologin.

Den behandlande läkaren planerar behandlingen. Den personliga skötaren svarar för den planerade läkemedelsbehandlingen och ger patienten och de anhöriga råd och stöd.

Polikliniken för läkemedelsbehandling fungerar som ett dagsjukhus och vi kan ge långa behandlingar som kräver vätsketerapi och observation. Vi har också utrymmen för isoleringsvård.

Patienter som får cytostatikabehandling kan vid behov komma på jourmottagning till polikliniken för läkemedelsbehandling under öppettiderna. För kontakt under jourtid får du som patient ett telefonnummer du kan ringa.

Anhöriga kan vara med på läkarmottagningen om du som patient vill det, men behandlingsrummet är endast för patienter.

För besöket debiteras poliklinikavgift. För seriebehandling debiteras avgift för vård i serie.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

Ansvarspersoner

Specialistläkare Eija Korkeila

Päivitetty: 3.12.2019 10:36