Hoppa över menyer

 Diabetescentrum för barn och unga

Kontaktuppgifter

Besöksadress (UB12)

Åucs, Fyrsjukhuset Keramiksfabriksvägen 5, Åbo

Våning 2

Öppettider

mån–tors kl. 8–15.30
fre kl. 8–14

Telefon

02 313 1472 skötare
02 313 1486
040 741 4270

(mån–fre kl. 12–12.30)

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Åucs Salo sjukhuset

Besöksadress

Sairaalatie 9
24130 Salo

Öppettider

mån–fre 8–15.15

Telefon

Diabetesskötare
02 314 4068
mån–fre 8–14

Åucs Vakka-Suomi sjukhuset 

Besöksadress

Terveystie 2
23500 Nystad

Öppettider

mån–ons 8–15.00 

Telefon

Diabetesskötare
02 314 1006
mån–ons

 Diabetescentrum för barn och unga

  • Till patienten
  • Mer information

Sjukskötaren pratar med en ung patient på diabeterscentrum. Diabetespolikliniken verkar i samma utrymmen som avdelningen för barn och unga. Vi behandlar diabetes hos patienter under 16 år. Största delen av våra patienter har typ 1-diabetes dvs. insulinbristdiabetes.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare.

För besöket debiteras poliklinikavgift. Besöket tar 45–75 minuter. Ibland kan också medicine studerande som är i slutskedet av sina studier delta i mottagningsbesöket.

På besöken uppföljs blodsockerbalansen, tillväxten och övriga sjukdomar som ibland hör samman med diabetes. På varje besök kontrolleras blodprov från fingerspetsen för att få den genomsnittliga blodsockernivån och årligen undersöks på laboratoriet mer omfattande blod- och urinprov.

För varje patient utarbetas en individuell plan för att samordna insulinbehandling, kost och motion. Handledning och stöd för egenvård är en central del av verksamheten och når också till barnets närmaste krets, till dagvården och skolan.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Ansvarspersoner

Specialistläkare inom barnsjukdomar och endokrinolog Anne Kinnala.

I diabetesarbetsgruppen ingår också näringsterapeut, rehabiliteringsinstruktör och familjeterapeut. Enligt behov ordnar vi så att patienten också har möjlighet till att träffa dem.

Två barn i Diabetescentrum.

Barn och skötare.

Päivitetty: 15.2.2022 09:30